Olayı fark ettiğin an sabit telefondan 1111`i tuşlayarak veya hasta

advertisement
Beyaz Kod (saldırı, Taciz) Amacı hastanede
hasta/hasta yakını ve çalışanların başına
gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel
taciz durumlarında güvenlik personelinin
en hızlı biçimde durumdan haberdar
edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini
sağlamaktır.
Olayı fark ettiğin an
sabit telefondan
1111’i tuşlayarak
veya hasta odasında
isen “Hemşire çağrı
Sistemi” üzerinden
Beyaz Kod çağrısı ver.
Görevli ekip gelince
sabit telefondan
1111’i tuşlayarak
veya hasta odasında
isen “Hemşire çağrı
Sistemi” üzerinden
çağrıyı sonlandır.
Mavi Kod Sistemi, bir hastanın ya da
kurum personelinin solunumsal veya
kardiyak arresti durumunda, eldeki çok
kısıtlı zamanı hastaya en hızlı ve verimli
resüsitasyonu sağlamayı amaçlar.
CPR gerektiren acil
durumlarda sabit
telefondan 2222’yi
tuşlayarak veya hasta
odasında isen “Hemşire
çağrı Sistemi”
üzerinden Mavi Kod
çağrısı ver.
Görevli ekip gelince
sabit telefondan
2222’yi tuşlayarak veya
hasta odasında isen
“Hemşire çağrı Sistemi”
üzerinden çağrıyı
sonlandır.
Pembe Kod kurumunuzdaki çocuk ve
bebeklere yönelik olabilecek olan kaçırma,
şiddet, taciz ve benzeri durumlarda
güvenlik personelinize durumu bildirmeye
yarayan sistemlerdir. Böylelikle güvenlik
ekibinizin olay yerine hızlıca intikali ve
önleyici
müdahalelerde
bulunması
sağlanır.
Bebek ve çocuk
kaçırılma durumunda
sabit telefondan 3333’ü
tuşlayarak veya hasta
odasında isen “Hemşire
çağrı Sistemi” üzerinden
Pembe Kod çağrısı ver.
Beyaz Kod çağrısı ver.
Görevli ekip gelince
sabit telefondan 3333’ü
tuşlayarak veya hasta
odasında isen “Hemşire
çağrı Sistemi” üzerinden
çağrıyı sonlandır.
Kırmızı kod; hastanede çıkabilecek
herhangi bir yangın tehlikesi halinde,
yangına en hızlı şekilde müdahale edilerek
oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza
indirmek ve/veya önlemek amacıyla
oluşturulan acil uyarı kodudur.
Yangın halinde
sabit telefondan
2043’ ü arayarak
Kırmızı Kod
çağrısı ver.
Download