Öngörülen Birleşik Kıbrısta Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla Mücadele

advertisement
Financial support
The All Cyprus Trade Unions Forum in dialogue with the society for the
future of our country
Konferans
«Öngörülen Birleşik Kıbrısta Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılıkla
Mücadele»
12 Haziran 2015, MERİT Hotel Lefkoşa
Program
Taslak Bildirisi
Bizler yukarıda sözü geçen konferansa katılan orgütlerin
temsilcileri olarak öngörülen Birleşik Kıbrıs’ta Cinsiyet eşitliği ve
Ayrımcılıkla mücadele konusu üzerinde kapsamlı tartıştıktan
sonra öngörülen Birleşik Kıbrıs hakkında aşağıdaki hususlara
herkesin önem vermesi konusunda hemfikir kaldık:
1.
Öngörülen Kıbrıs Federal devleti birleşik Kıbrıs toplumun
bütün alanlarında cinsiyet eşitliği ve ayrımcılık
yapmama ilkelerini korumak zorundadır.
2.
Eşitlik, eşit muamele ve ayrımcılık yapmama, insanlık
hakkıdırlı Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi (1948) ve diğer
uluslararası sözleşmeler ve antlaşmalar uyarınca Kıbrıs'ın
öngörülen federal devlet anayasada güvence altına
alınmak zorundadır.
3.
Eşitlik, eşit muamele ve ayrımcılık yapmama ilkeleri
hayatın tüm alanlarını kapsayacak ve federal devlet bu
ilkeleri koruyan yasal çerçevenin pratik uygulanmasını
sağlayacaktır.
4.
Federal devlet cinsiyet eşitliği ve ayrımcılıkla
mücadeleyi tüm boyutları ile kapsayacak Planları
gerekli mali ve insan kaynaklarının sağlanmasını,ve
The conference is financially supported by the EEA Grants financial mechanism and
the Republic of Cyprus
Financial support
yukarıdaki hedefleri karşılayacak şekilde yönetim
biçimlerini oluşturur.
5.
Federal devlet toplumsal cinsiyet rolleri için kalıplaşmış
tutumlarla mücadele ve yaşamın tüm alanlarında kadın
ve erkeğin dengeli katılımını teşvik programlarını
oluşturacak ve uygulayacaktır
6.
Federal devlet, aile içi şiddete, cinsel şiddete ,çalışma
hayatındaki şiddet de dahil olmak üzere, her türlü
şiddete karşı güçlü bir mücadele vermelidir
7.
Federal devlet istihdamda kadınların hakkını korumak
ve kadın istihdamını desteklemek zorundadır. Bu
kadınların kurtuluşu ve hayatın her alanda kendi
konumunu geliştirmesi için temel bir önkoşul
oluşturmaktadı .
8.
Federal devlet, aynı zamanda, gençlerin, engellilerin,
göçmenlerin ve nüfusun tüm diğer savunmasız grupları
için insana yakışır iş hakkını güvence altına almalıdırı.
9.
Federal devlet, çalışma, aile ve sosyal rolleri pekiştirmek
için çalışan ailelerin desteklenmesi politikalarını ve
programlarını oluşturur.
10.
Öngörülen federal devlet, tüm politikalarda ayrımcılık
yapmama ilkesini korumak zorundadır.
11.
Öngörülen Federal Devlet ayrımcılığa karşı kaynaştırma
politikalarını teşvik etmeyi öngörür.
Mevcut şemaları bütünleştirmek amacı ile gerekli
görülen geçiş düzenlemeleri açıkça tanımlanmış ve
makul bir zaman çerçevesi içinde tamamlanmalıdır.
12.
Lefkoşa, 12 Haziran 2015
The conference is financially supported by the EEA Grants financial mechanism and
the Republic of Cyprus
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards