Gümrük ve Dış Ticaret Bülteni

advertisement
Gümrük ve Dış Ticaret Bülteni
No: 2013/1
VERGİ
2 Ocak 2013
Konu : 2013 Yılı Değişiklikleri
,
30-31/12/2012 tarih ve 28513-28514 sayılı Resmi Gazetelerde Gümrük ve Dış
Ticaret uygulamalarına ilişkin bir takım düzenlemeler yer almıştır.
1) 30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de 2013 yılında uygulanacak
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar
yayımlanmıştır. 31/12/2012 tarih ve 28514 sayılı Resmi Gazete ile İthalat Rejimi
Kararına Ek Karar ile İthalat Rejim Kararı kapsamında uygulanacak listeler
belirlenerek yayımlanmıştır.
2) 30-31/12/2012 tarih ve 28513 ve 28514 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan
Bakanlar Kurulu Kararları dahilinde Akrilonitril, Etilen Glikol, Butil Akrilat ve
Klimaların üretiminde kullanılan kompresör cinsi eşyaların ithalatında tarife
kontenjanı açılmıştır. 2012/4106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İkili Anlaşmalar
çerçevesinde bazı tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife
kontenjanı uygulanmasına ilişkin esaslarda değişikliğe gidilmiştir.
3) 31/12/2012 tarih ve 28514 sayılı Resmi Gazete ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğindeki bazı hükümlerde değişiklik
yapılmıştır.
4) 2013 yılı itibariyle, dış ticaret işlemlerinde uygulanacak standartların
belirlenmesine yönelik çeşitli tebliğler yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Düzenlemelere ilişkin liste ve ilgili Resmi Gazete’ye aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2
No 2013/1
Kararlar;
2012/4074 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar
2012/4107 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2012/4104 Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar
2012/4106 İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Karar
2012/4108 Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar
2012/4105 Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
2012/4109 Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar
Yönetmelik;
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik
Tebliğler;
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2013/1)
Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/2)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2013/4)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi
Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/6)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/7)
Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2013/8)
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)
Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/10)
Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2013/11)
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin
Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/13)
Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/14)
Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:
2013/15)
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/16)
Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2013/17)
No 2013/1
3
Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2013/19)
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)
Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)
İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların
Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/22)
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat
Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/23)
Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/1)
Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/2)
Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:
2013/3)
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/4)
Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/5)
İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/6)
Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/7)
Sivil Hava Taşıtları ve Bunlarda Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2013/8)
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ
(İthalat: 2013/9)
Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:
2013/10)
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2013/11)
Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda
Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/12)
İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat:
2013/13)
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/14)
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/16)
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin
Tebliğ (İthalat: 2013/17)
No 2013/1
kpmg.com.tr
4
kpmgvergi.com
Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/18)
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/19)
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların
Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2013/1)
Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2013 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No:
2013/80)
Bize ulaşın
Vergi Hizmetleri
Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A..
Kavacık, Rüzgarlı Bahçe Mahallesi
Kavak Sokak, No; 29
Beykoz 34805 İstanbul
Tel. +90 (216) 681 91 00
Fax. +90 (216) 681 91 91
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 101)
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (216) 6819100/9162
numaralı telefondan ya da [email protected] elektronik posta adresinden
Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.
KPMG Ankara Ofis
Turan Güneş Bulvarı 15. Cadde
No: 41 Yıldızevler
Çankaya 06550 Ankara
Tel :+90 (312) 491 72 31
Fax : +90 (312) 491 71 31
KPMG İzmir Ofis
Heris Tower, Akdeniz Mah.ehit Fethi
Bey Cad. No:55 Kat:21 D:34
Alsancak-Konak / İZMİR
Tel : +90 (232) 464 20 45
Fax : +90 (232) 464 21 45
Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel
durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine
karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun
bir uzman görüşü almaksızın , bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir.
KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative’e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative’e
veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı
hiçbir yetkisi yoktur..
© 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A..,
KPMG International Cooperative'in üyesi bir
Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu
KPMG International Cooperative’in tescilli ticari
markalarıdır.
Download