Bu deneysel çalışmada, metalik bir malzeme yüzeyine ince bir film

advertisement
Bu deneysel çalışmada, metalik bir malzeme yüzeyine ince bir film tabakası olarak iki
farklı polimer malzeme kullanılarak kaplama yapma şartları incelenmiştir. Pahalı
olmayan çelik alt malzeme üzerine vakum şartlarında RF plazma yöntemi ile polimer
malzeme kaplama işlemi yapılmıştır. Yüksek dayanım gerektirmeyen uygulamalarda
kullanılmakta olan AISI 1050 çelik alt malzeme olarak seçilmiştir. Bu tür malzemelerin
yüzeyine farklı bir malzeme grubu olan polimer malzeme kaplanmasıyla yeni özellikler
kazandırılmak istenmiştir. Bu amaçla işlem süresi, plazma gücü ve ortam basınç değeri
gibi işlem parametreleri değiştirilerek kaplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kaplama
malzemesi olarak iki farklı polimer malzeme kullanılmıştır. Bu malzemeler farklı
karakteristik özelliklere sahip PolyTetraFlorEtilen (PTFE) ve Hexafluoropropylene
(C3F6)’dir. Her iki malzemenin kaplanması esnasında aynı işlem parametreleri
uygulanmaya çalışılmış ve kaplamanın istenilen özelliklerde olabilmesini sağlamak
amacıyla işlem parametreleri değiştirilerek en uygun işlem şartları belirlenmiştir.
Kaplama işlemi esnasında işlem parametresi olarak uygulanan plazma güç değeri
azaldıkça kaplama kalınlığı her iki malzeme için de düşmüştür. Kaplama ortam basınç
değerinin etkisini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda basınç değeri
düştükçe PTFE kaplamalarda kaplama kalınlığı azalırken, C3F6 kaplamalarda
kaplama kalınlığı artmıştır. Her iki polimer malzemenin kaplanması esnasında
uygulanan işlem süresi artıkça kaplama kalınlığı artmaktadır. Kaplama malzemeleri
kendi aralarında karşılaştırıldığında PTFE polimer malzeme kaplama malzemesi olarak
kullanılması durumunda daha büyük kaplama kalınlığı elde edilmiştir.
Download