Mevzuat - Lebib Yalkın

advertisement
Kurumsal
Müşteri İlişkileri
İK
Bize Ulaşın
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum
Deneme Kullanımı
Yayınlarımız
Eğitimlerimiz
Abone Olun
Mevzua
Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler >
2017 Ağustos > Kamu Görevlileri 2018-2019 4. Dönem Toplu Sözleşme >
R.G. Tarihi: 25.8.2017
R.Gazete No: 30165
Devlet Personel Başkanlığından:
KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK
MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2018 VE 2019 YILLARINI
KAPSAYAN 4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Kapsam
Madde 1- (1) Bu Toplu Sözleşme; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal
haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına
giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal
haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının
kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.
(2) Bu Toplu Sözleşmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Toplu Sözleşme, 4688 sayılı Kanunun 28-32 nci maddelerine
dayanılarak akdedilmiştir.
Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi
Madde 3- (1) Bu Toplu Sözleşme, 1/1/2018-31/12/2019 tarihleri arasında uygulanır.
www.lebibyalkin.com
Sayfa 1/4
(2) Bu Toplu Sözleşmenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri
gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel
Başkanlığı görevli ve yetkilidir.
Taraflar
Madde 4- (1) Bu toplu sözleşmenin tarafları;
A) Kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti Başkanı,
B) Kamu görevlileri adına;
1) Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Kamu
Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı (MEMUR-SEN Genel Başkanı),
2) Hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak;
a) Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda BÜRO MEMUR-SEN temsilcisi,
b) Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda EĞİTİM-BİR-SEN temsilcisi,
c) Sağlık ve sosyal hizmet kolunda SAĞLIK-SEN temsilcisi, ç) Yerel yönetim hizmet
kolunda BEM-BİR-SEN temsilcisi,
d) Basın, yayın ve iletişim hizmet kolunda BİRLİK HABER-SEN temsilcisi,
e) Kültür ve sanat hizmet kolunda KÜLTÜR MEMUR-SEN temsilcisi,
f) Bayındırlık, inşaat ve köy hizmet kolunda BAYINDIR MEMUR-SEN temsilcisi,
g) Ulaştırma hizmet kolunda ULAŞTIRMA MEMUR-SEN temsilcisi,
h) Tarım ve ormancılık hizmet kolunda TOÇ BİR-SEN temsilcisi,
ı) Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda ENERJİ BİR-SEN temsilcisi,
i) Diyanet ve vakıf hizmet kolunda DİYANET-SEN temsilcisi'dir.
NOT: Sözleşmenin tamamına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.
----------o----------
Lütfen yorumları görebilmek için javascript özelliğini aktifleştirin.
Kurumsal
Vizyon, Misyon, Kurumsal Değerler
Lebib Yalkın Kimdir?
Gizlilik Şartları
Yasal Uyarı
Sık Sorulan Sorular
www.lebibyalkin.com
Eğitimlerimiz
©
2014
Lebib
Sayfa 2/4
Mevbank Destek
Mevzuat Destek
Basılı Yayın Sevk Takibi
Kontrol Tabloları
Tamamlayıcı Belgeler
Insan Kaynakları
Bize Ulaşın
Yalkın
Yayımları
ve
Basım
İşleri
A.Ş.
Tüm
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi
Devamı >
Hukuk
Yargıtay Kararları
Danıştay Kararları
T.C. Külliyatı
Anayasa Mahkemesi Kararları
Devamı >
Vergi
Vergi Usul Mevzuatı
Kurumlar Vergisi Mevzuatı
Gelir Vergisi Mevzuatı
Katma Değer Vergisi Mevzuatı
Devamı >
Sosyal Güvenlik
İş Hukuku Mevzuatı
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı
Sosyal Sigortalar Mevzuatı
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı
Devamı >
Ticaret ve Finans
Ticaret Mevzuatı
Teşvik Mevzuatı
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Devamı >
Dış Ticaret ve Gümrük
İhracat Mevzuatı
İthalat Mevzuatı
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
Gümrük Giriş Tarife Cetveli
www.lebibyalkin.com
Sayfa 3/4
Devamı >
hakları
saklıdır.
Yönetim Sistemleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Çevre Mevzuatı
Gıda Mevzuatı
Enerji Mevzuatı
Devamı >
Sektörel
Gayrimenkul Mevzuatı
İmar Mevzuatı
İhale Mevzuatı
Turizm Mevzuatı
Devamı >
www.lebibyalkin.com
Sayfa 4/4
Download