Mevzuat - Lebib Yalkın

advertisement
Kurumsal
Müşteri İlişkileri
İK
Bize Ulaşın
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum
Deneme Kullanımı
Yayınlarımız
Eğitimlerimiz
Abone Olun
Mevzua
Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler >
Karar
2017 Mart > K.2017/9854 (Kamu İdareleri Taşınmazlar Yön. Değ.) >
No.
2017/9854
R.Gazete No. 30010
Karar Tarihi: 6.2.2017
R.G. Tarihi: 17.3.2017
Ekli "Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/1/2017 tarihli ve
1671 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü, 45
inci ve 60 ıncı maddeleri ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/2/2017
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Binali YILDIRIM
Başbakan
KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
1
MADDE 1 - 13/9/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "31/12/2016" ibaresi "31/12/2017" şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2017 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
www.lebibyalkin.com
Sayfa 1/3
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
----------o---------1. Değişiklik yapılan Yönetmelik;
XXX⁄3751E.01 (T.C. Külliyatı) No.lu belgededir.
^
Lütfen yorumları görebilmek için javascript özelliğini aktifleştirin.
Kurumsal
Vizyon, Misyon, Kurumsal Değerler
Lebib Yalkın Kimdir?
Gizlilik Şartları
Yasal Uyarı
Sık Sorulan Sorular
Mevbank Destek
Mevzuat Destek
Basılı Yayın Sevk Takibi
Kontrol Tabloları
Tamamlayıcı Belgeler
Insan Kaynakları
Bize Ulaşın
Eğitimlerimiz
©
2014
Lebib
Yalkın
Yayımları
ve
Basım
İşleri
A.Ş.
Tüm
hakları
saklıdır.
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi
Devamı >
Hukuk
Yargıtay Kararları
Danıştay Kararları
T.C. Külliyatı
Anayasa Mahkemesi Kararları
Devamı >
Vergi
Vergi Usul Mevzuatı
Kurumlar Vergisi Mevzuatı
Gelir Vergisi Mevzuatı
Katma Değer Vergisi Mevzuatı
Devamı >
Sosyal Güvenlik
www.lebibyalkin.com
Sayfa 2/3
İş Hukuku Mevzuatı
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı
Sosyal Sigortalar Mevzuatı
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı
Devamı >
Ticaret ve Finans
Ticaret Mevzuatı
Teşvik Mevzuatı
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Devamı >
Dış Ticaret ve Gümrük
İhracat Mevzuatı
İthalat Mevzuatı
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
Gümrük Giriş Tarife Cetveli
Devamı >
Yönetim Sistemleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Çevre Mevzuatı
Gıda Mevzuatı
Enerji Mevzuatı
Devamı >
Sektörel
Gayrimenkul Mevzuatı
İmar Mevzuatı
İhale Mevzuatı
Turizm Mevzuatı
Devamı >
www.lebibyalkin.com
Sayfa 3/3
Download