ÖDA Koordinasyonu olarak, 21. yüzyılın devrimci yolunu yaratma

advertisement
ÖDA Koordinasyonu olarak, 21. yüzyılın devrimci yolunu yaratma mücadelesini Avrupa
gerçekliği içinde güçlendirerek bütünlüklü olarak sürdürme çağrısı ile Kongre'ye davet
yayınlıyoruz.
Emperyalizme ve Kapitalizme Karşı Mücadele Yükseliyor
Kapitalizmin çarkları, sömürü düzenini her gün yeniden yaratarak dönmeye devam ediyor.
Sistemin dünya üzerinde yarattığı yıkım ve umutsuzluk, yıllardır süren savaşlar, issizlik,
ekonomik sıkıntılar, yoksulluk ve ötekine düşmanlık biçiminde yerkürenin her tarafında
bitmeksizin devam etmekte. Geniş halk kesimleri, egemenlerin neo-liberal ekonomi ve
toplum politikaları ile varoluş koşullarına yabancılaşmaktadır. Ancak bu koşulların ağırlığına
rağmen dünyanın dört bir yanında devrimciler ve muhalefet kesimler emperyalizme ve
kapitalizme karsı mücadelelerini yükseltiyorlar.
Almanya’da Sosyal Haklar Kısıtlanıyor
Toplumsal krizlere neden olan neo-liberal rüzgârın, dünyada olduğu kadar icinde yasadığımız
ülke olan Almanya'da da ciddi bir issizlik ve yoksullaşmaya neden olduğunu biliyoruz.
Yılların mücadeleleri ile kazanılan demokratik ve sosyal haklara uygulanan kısıtlamalar
günümüzde de hızlanarak devam etmekte. Son seçimlerde iktidara gelen CDU/CSU ve FDP
koalisyonu, emek karşıtı politikaların daha da keskinleşeceğinin göstergesidir.
Eşitlikçi, Özgürlükçü ve Dayanışmacı Bir Toplum Kuracağız
İktisadi sistemin son on yılda yasadığı yapısal krizi göz önüne aldığımızda, dünya halklarının
devrimci bir karekter taşıyan hareketlere ne kadar ihtiyaç duyduğu ortadadır. Biz, 16 sene
önce Almanya’ da yasayan göçmenlerin sol ve devrimci kürsüsü olma yolundaki adımımızı
attığımızda bu yana büyük değişimler, toplumsal ayaklanmalar, grevler, direnişler, yenilgiler
ve umut gördük.
Yılardır hayatımızdan kovulmaya çalışılan özgürlük, dayanışma, barış ve sevgi kavramları
devrimcilerin yasamlarının vaz geçilmezleridir. Bugün de yaşanmakta olanların alternatifleri
devrimcilerin bu vazgeçilmez duygu, düşünce ve politikaları üzerinde yükselecektir.
Dolayısıyla özgürlüklerin düşünü kurmak, dayanışmanın devrimci bir eylem, barış ve sevgi
kavramları kardeşliğe uzanan bir köprü olduğunu ve sevginin insanları yasama bağladığını
unutmuyoruz.
Bunun içindir ki, kapitalizme, sosyal hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına ve ırkçılığa karsı
bütün demokratik kurum ve kuruluşlarla birlikte eşitlikçi, özgürlükçü ve dayanışmacı bir
toplumsal yaşamı oluşturma, "Göçmenlerin Sol Kürsülerini Geliştirme" mücadelemizi devam
ettirme kararlığındayız.
21. Yüzyılın Devrimci Yolunu Yaratma Mücadelesinde Birlikte Yürümeye Çağırıyoruz
Büyük ayak izlerimizin olduğu bu ülkede en geniş kesimleri kapsayacak bütünlüklü bir
oluşum yaratma duygusunu ortaklaştırarak mücadele alanlarında birleştirmeliyiz. Geçmişin
küs ve kırılganlıklarını bir tarafa iterek ve geçmişimizin biçimsel yanlarına takılmadan,
adimiz ne olursa olsun somut koşulların bize dayattığı görevler bilinciyle hareket etmeliyiz.
21. yüzyılın devrimci yolunu yaratma mücadelesine Avrupa gerçekliliğindeki yürüyüşü bu
anlayışla kavranmalıdır.
Eylem Güzeli Gençlerle Yürüyüşümüzü Büyüteceğiz
Bu nedenle 21-22 Nisan'da Özgürlük ve Dayanışma kongresi ve sonrasını daha kapsayıcı
kılabilmek için bütün arkadaşlarımızı süreci ortaklaşmaya çağırıyoruz. Özgürlük ve
Dayanışma yürüyüşünü gelecekte omuzlayacak ve alanlarda birlikte olduğumuz eylem güzeli
gençleri kongremize davet ediyoruz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards