Mevzuat - Lebib Yalkın

advertisement
Kurumsal
Müşteri İlişkileri
İK
Bize Ulaşın
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum
Deneme Kullanımı
Yayınlarımız
Eğitimlerimiz
Abone Olun
Mevzua
Ana Sayfa
Mevzuattaki
Çeşitli Bilgiler Son Değişiklikler
MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER
Adet: 1000
2016 Mevzuattaki Son Değişiklikler
6583 s. Kanun Hk. Anayasa Mahkemesi Kararı
22 Eylül 2016
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas No.: 2015/7 Karar No.: 2016/47 Karar Tarihi:
26.05.2016 R.G. Tarihi: 22.9.2016 R.G. No. : 29835 İPTAL DAVASINI AÇAN: Türki ...
21 Eylül 2016
Sebze ve Meyve Ticaretinde Künyeler Hk. Tebliğ
21.9.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bu Tebliğin amacı, 11/3/2010 tarihli ve 5957
sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca sebze ve meyvelerin toptan ve perakende
ticaretinde kullanılacak olan künyelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
R.Gazete No: 29834 R.G. Tarihi: 21.9.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ...
21 Eylül 2016
Öğretim Elemanı Atamaları Yönetmelik Değ.
21.9.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile, 31/7/2008 tarihli ve 26953
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.
R.Gazete No: 29834 R.G. Tarihi: 21.9.2016 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: ...
21 Eylül 2016
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değ.
21.9.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile, 20/7/2013 tarihli ve 28713
www.lebibyalkin.com
Sayfa 1/4
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde
değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 29834 R.G. Tarihi: 21.9.2016 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ...
21 Eylül 2016
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değ.
21.9.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile, 10/9/2014 tarihli ve 29115
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde değişiklikler
yapılmıştır.
R.Gazete No: 29834 R.G. Tarihi: 21.9.2016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ...
21 Eylül 2016
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
21.9.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Karar ile, 21/04/2016 tarihli ve 29691 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Kararda değişiklik
yapılmıştır.
R.Gazete No: 29834 R.G. Tarihi: 21.9.2016 Ekonomi Bakanlığından: ...
21 Eylül 2016
5996 s. Kanun Hk. Anayasa Mahkemesi Kararı
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas No.: 2015/72 Karar No.: 2016/44 Karar Tarihi:
26.05.2016 R.G. Tarihi: 21.9.2016 R.G. No. : 29834 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: ...
21 Eylül 2016
2547 s. Kanun Hk. Anayasa Mahkemesi Kararı
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas No.: 2016/13 Karar No.: 2016/127 Karar Tarihi:
22.06.2016 R.G. Tarihi: 21.9.2016 R.G. No. : 29834 İTİRAZ YOLUNA BAŞVUR ...
20 Eylül 2016
Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 15)
20.9.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu Tebliğin amacı, boru hatları veya elektrik
telleri ile taşınan sürekli akış halinde, ay içinde kısım kısım veya tek seferde Türkiye Gümrük
Bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
R.Gazete No: 29833 R.G. Tarihi: 20.9.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ...
20 Eylül 2016
Sektörel Tanıtım Grupları Hk. Tebliğ (2010/6)'de Değ. (2016/10)
20.9.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin
Tebliğ (İhracat: 2010/6)'de değişiklikler yapılmıştır.
R.Gazete No: 29833 R.G. Tarihi: 20.9.2016 Ekonomi Bakanlığından: ...
<
1
...
www.lebibyalkin.com
Sayfa 2/4
Eğitimlerimiz
©
48
49
50
...
100
>
Kurumsal
Vizyon, Misyon, Kurumsal Değerler
Lebib Yalkın Kimdir?
Gizlilik Şartları
Yasal Uyarı
Sık Sorulan Sorular
Mevbank Destek
Mevzuat Destek
Basılı Yayın Sevk Takibi
Kontrol Tabloları
Tamamlayıcı Belgeler
Insan Kaynakları
Bize Ulaşın
2014
Lebib
Yalkın
Yayımları
ve
Basım
İşleri
A.Ş.
Tüm
hakları
saklıdır.
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi
Devamı >
Hukuk
Yargıtay Kararları
Danıştay Kararları
T.C. Külliyatı
Anayasa Mahkemesi Kararları
Devamı >
Vergi
Vergi Usul Mevzuatı
Kurumlar Vergisi Mevzuatı
Gelir Vergisi Mevzuatı
Katma Değer Vergisi Mevzuatı
Devamı >
Sosyal Güvenlik
İş Hukuku Mevzuatı
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı
Sosyal Sigortalar Mevzuatı
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı
Devamı >
Ticaret ve Finans
www.lebibyalkin.com
Sayfa 3/4
Ticaret Mevzuatı
Teşvik Mevzuatı
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Devamı >
Dış Ticaret ve Gümrük
İhracat Mevzuatı
İthalat Mevzuatı
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
Gümrük Giriş Tarife Cetveli
Devamı >
Yönetim Sistemleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Çevre Mevzuatı
Gıda Mevzuatı
Enerji Mevzuatı
Devamı >
Sektörel
Gayrimenkul Mevzuatı
İmar Mevzuatı
İhale Mevzuatı
Turizm Mevzuatı
Devamı >
www.lebibyalkin.com
Sayfa 4/4
Download