küçük çiftlik parkı

advertisement
' i
^
- ■ $
~~ 9
L(
']
CL'IVIHUtil JCK'İ
İÇKİSİZ
SAZ
^
Cağaloğlu Ç İ f t e s a r a y l a r Bahçesinde
HER PAZAR saat 14 ten 19,30 a kadar biricik fasıl okuyucumuz
CAN AKŞİTin iştirakilo Keman! NOBAR TEKYAY idaresinde
tanınmış Saz ve Ses sanatkârlarından müteşekkil küme fasıl saz
heyetile birlikte iki ses yıldızı
m
Okuyucular:
Süzan Güven
Lûtfi Güneri
~Jff
I
*
Hamid Dikses ■
Tahsin
í
fi
Karakuş
- •
Müzeyyen Senar Işıl
Abdullah
Udî YORGO — Klarnet
MHURIYET
"fUr-Qí!'%£'■
Yüce
ŞÜKRÜ
SABİTE TUR
TUNAR
14 Ağustos 1949
Her tarafında çam ağaçlârı ve muhteşem havuzlar bulunan Osmanlı
Hanedanından Veliahd Yusuf İzzeddin Efendinin malikânesi namile maruf Açık Hava Tiyatrosunun altındaki meşhur:
KÜÇÜK
ÇİFTLİK
PARKI
Güzel İstanulumuzun rüzgâr tutmayan, toz konmayan, tramvay, otomobil gürültülerine maruz kalmayan, bu itibarla da insana:
— Oooh Çam kokuları ve sessizlik içinde, bilhassa muhteşem havuz başında bugün ne güzel bir vakit geçildim, Üzerimde günün
yorgunluklarından hiçbir eser kalmadı... Dedirten yegâne ve müstesna eğlence mahallidir.
Başta
MÜZEYYEN,
MUALLÂ,
MEFHARET
ve
SALÂHADDİN
PINAR
olmak üzere memleketin en seçkin SAZ ve SES sanatkârları, bu emsalsiz ve şairane parkta her gece bir SAADABAD âlemi yaratmak­
tadırlar. Küçük Çiftlik Parkına Maçka tramvay durağından yaya olarak bir dakikada inildiği gibi, Açık Hava Tiyatrosunun, Taksim
Belediye Gazinosunun ve İnönü stadının yanlarındaki asfalt yollardan da hem yaya, hem de otomobille kapının önüne kadar gelinir.
•i.!i
Salâhaddin PINAR
Hakkı DERMAN
İsmail ŞENÇALAR
Şerif İÇLİ
Kadri ŞENÇALAR
Nubar TEKYAY
Celâl TOKSES
Feyzi ARSLANGİL
Tahsin KARAKUŞ
BiiyÜK Ses Sanatkârı
MÜZEYYEN SENAR IŞIL
Memleketimizin en
kıymetli SES ve SAZ
sanatkârları bir
arada
Udi YORGO
Kıymetli Ses Sanatkârı
MEFHARET YILDIRIM
Büyük FASIL SAZI
saat 19,30 da başlar.
PAZAR günleri saat
15 ten 19 a kadar
İÇKİSİZ AİLE
MATİNESİ
Yüksek Ses Sanatkârı
MUALLÂ GÖKÇAY
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi
0 0 1
5 1 1 3 8 5 0 0 6
Download