Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı / Bilgi Edinme

advertisement
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı / Bilgi Edinme
Bilgi Edinme
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı,
imzası, ikametgahı veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin
imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir. Ayrıca başvurunun elektronik ortamda veya diğer
iletişim aracıyla yapılması da mümkündür.
İlgili Mevzuat :
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi ve Belgeye Ulaşım Ücretleri:
Açıklama
Tebliğ ve Ücret Tarifesi
Elektronik Başvuru Formu:
Online Başvuru ve Başvuru Sorgulama
Posta ya da Bizzat Yapılacak Başvurular ile Faks Yoluyla Yapılacak Olan Başvurular
Tüzel Kişiler için; Ünvanı, Yetki Belgesi,Yetkili adı Soyadı, Adresi ve Telefon Numarası bulunması
gerekmektedir. Gerçek Kişi Başvuruları için; Başvuranın Adı-Soyadı, T.C.Kimlik Numarası, Adresi,
Telefon Numarası ve İmza bulunması gereklidir.">Ancak başvurunun elektronik posta ve faks
yoluyla yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan
formları doldurmaları zorunludur.
Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) – Ek-1
Başvuru Formu (Tüzel Kişiler) – Ek-2
Adres Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü
Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak No:5 Çankaya/ANKARA
Faks
0 (312) 309 78 45
Dil Undefined
Download