yıllık eğitim planı

advertisement
S.B.
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman No:YÖN-PL-14
Yayın Tarihi:01.04.2013
Revizyon No:00
BAŞHEKİM
İMZA
Eğitim Verilen Personel Grubu: HEMŞİRE – EBE – SAĞLIK MEMURU-ATT
EĞİTİMİN KONUSU
PLN.
EĞİTİM
TARİHİ
Hemodiyaliz hastalarında
anemi ve tedavisi
Gülay ÖZTÜRK
Hemodiyaliz Hemşiresi
01.04.14
Salı
13:00
14:00
Alternatif diyaliz
yöntemleri ve kayıt
tutmanın önemi
Epilepsi ve Hemşirelik
Bakımı NörolojiKardiyoloji)
Acilde Enfeksiyon
Önleme ve Kontrolü
(Acil Kliniği)
Yoğun Bakımlarda
Enfeksiyon Önleme ve
Kontrolü (YB Klinikleri)
Kritik Düşünme (Cerrahi
Klinikler)
Hacer ATALAY
Hemodiyaliz Hemşiresi
01.04.14
Salı
13:00
14:00
Uz.Dr. Aslı ECE
ÇİLLİLER
Nöroloji Kliniği
Aysun Acun
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Asiye Tekin
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Gülçin GÜLEŞEN
Eğitim Hemşiresi
02.04.14
14:30
16:00
03.04.14
10:0012:00
Hemodiyaliz
Hemşire
Odası
Hemodiyaliz
Hemşire
Odası
D Blok 4.
Kat
Kütüphane
Konferans
Salonu
03.04.14
Perşembe
14:0015:45
Konferans
Salonu
07.04.14
Pazartesi
14:3015:30
HD. Hastalarına
kullanılan ilaçlar,
özellikleri, uygulama
şekilleri antikoagilasyon
ve hastaların ilaç
kullanımı
Spinal Travmalar ve
Hemşirelik Bakımı (NRŞ
ve 4.Kat Yoğun Bakım
Klinikleri)
Acilde Enfeksiyon
Önleme ve Kontrolü
(Acil Kliniği)
Dahiliye ve Cerrahi
Kliniklerinde Enfeksiyon
Önleme ve Kontrolü
(Dahiliye ve Cerrahi K.)
Hastanelerde enfeksiyon
yönetimi ve Hemodiyaliz
ünitesinde Enfeksiyon
kontrolü
Hatice DUMAN
Hemodiyaliz Hemşiresi
07.04.14
Pazartesi
13:30
14:30
D-Blok
4.Kat
Kütüphane
İskitler
Eğitim
Salonu
Deniz İNAL
Hatice Kübra ERDEM
08.04.14
Salı
14:3016:00
D-Blok
4.Kat
Kütüphane
Aysun Acun
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Ganime Sevinç
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
10.04.14
10:0012:00
Konferans
Salonu
10.04.14
Perşembe
14:0015:45
Konferans
Salonu
Muradiye ÖZTÜRK
Hemodiyaliz Hemşiresi
Asiye Tekin
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Aysun Acun
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Ganime Sevinç
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
14.04.14
Pazartesi
13:30
14:30
İskitler
Eğitim
Salonu
17.04.14
10:0012:00
Konferans
Salonu
17.04.14
14:0015:45
Konferans
Salonu
Yoğun Bakımlarda
Enfeksiyon Önleme ve
Kontrolü (YB Klinikleri)
Dahiliye ve Cerrahi
Kliniklerinde Enfeksiyon
Önleme ve Kontrolü
(Dahiliye ve Cerrahi
Klinikleri)
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Perşembe
GERÇ.
EĞİTİM
TARİHİ
YÖNETİCİ
İMZA
EĞİTİMİ VEREN KİŞİ/
KURULUŞ
Çarşamba
ERT.
EĞİTİM
TARİHİ
Sayfa 1/1
Revizyon Tarihi:00
EĞİTİM
SÜRESİ
EĞİTİM
YERİ
EĞİ.K
AT.
KİŞ.
SAY.
SONUÇ
S.B.
DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
YILLIK EĞİTİM PLANI
Doküman No:YÖN-PL-14
Yayın Tarihi:01.04.2013
Revizyon No:00
Su sistemi ve çalışma
prensibi
Bekir Sadık ÖLMEZ
Hemodiyaliz Hemşiresi
17.04.14
Perşembe
13:0014:00
Ameliyathanelerde
Enfeksiyon Önleme ve
Kontrolü (Ameliyathane)
Hastanelerde enfeksiyon
yönetimi ve Hemodiyaliz
ünitesinde Enfeksiyon
kontrolü
Esengül Şendağ
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Muradiye ÖZTÜRK
Hemodiyaliz Hemşiresi
Asiye Tekin
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
Uz.Dr. Emine Arık
Anestezi ve
Reanimasyon Kliniği
Uz. Dr.Ersan
BOYSAN
18.04.14
Cuma
14:0015:45
21.04.14
Pazartesi
13:30
14:30
22.04.14
Salı
14:3016:00
24.04.14
Perşembe
14:0015:45
Doç. Dr. Seda ÖZKAN
24.04.14
Pazartesi
14:3016:00
Esengül Şendağ
Enfeksiyon Kontrol
Hemşiresi
25.04.14
Cuma
14:3015:45
D Blok 5.
Kat Seminer
Odası
Nezihe
GÜLERSÖNMEZ
Hemodiyaliz Hemşiresi
28.04.14
Pazartesi
13:30
14:30
İskitler
Eğitim
Salonu
Organ Nakli (Yoğun
Bakım Klinikleri)
Uz.Dr. Emine Arık
Anestezi ve
Reanimasyon Kliniği
29.04.14
Salı
14:3016:00
D-Blok
4.Kat
Kütüphane
Acile Başvuran Travmalı
Hastalarda Hemşirelik
Yaklaşımı ve Ağrı
Kontrolü (Acil Kliniği)
Doç. Dr. Seda ÖZKAN
30.04.14
Pazartesi
09:0010:00
Konferans
Salonu
Organ Nakli (Yoğun
Bakım Klinkleri)
Hasta ve Hasta
Yakınlarıyla İletişim
(Cerrahi Klinikleri)
Acil Kliniğine Başvuran
Travmalı Hastalarda
Hemşirelik Yaklaşımı ve
Ağrı Kontrolü (Acil
Kliniği)
Cerrahi Alet TemizliğiDekontaminasyonSterilizasyonDezenfeksiyon ve
Paketleme
(Ameliyathane)
HD hastalarında psikososyal sorunlar ve
hemşirelik yaklaşımı
Sayfa 1/1
Revizyon Tarihi:00
Hemodiyaliz
Hemşire
Odası
D Blok 5.
Kat Seminer
Odası
İskitler
Eğitim
Salonu
D-Blok
4.Kat
Kütüphane
D-Blok
4.Kat
Kütüphane
Konferans
Salonu
Download