Kullanılmış Otomobil Parçası Cinsi Eşya Taşıyan Araçlar

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Kullanılmış Otomobil Parçası Cinsi Eşya
Taşıyan Araçlar
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden, Derneğimize iletilen yazıya
istinaden; Son dönemde kullanılmış otomobil parçası cinsi eşya taşıyan ve ülkemiz
üzerinden transit olarak geçmek isteyen araçlarda yoğunluk yaşandığı, bahse konu
eşyaların ayniyat tespitinde zaman zaman sıkıntılar ile karşılaşıldığı, bu tür eşyaların
TIR
Karnesi
/
NCTS
Beyannamesi
üzerinde"kullanılmış
oto
aksam
ve
parçaları" olarak genel ifade ile beyan edildiği, bu cins eşyaların bulundukları araçlar
içerisine rastgele, dökme, dağınık ve ayniyet tespiti yapılamayacak şekilde üst üste
v.s. gibi şekillerde yerleştirildiği, TIR Karnesi / NCTS Beyannamesi ekleri arasında
çoğu zaman eşyaya ait ayrıntılı fatura veya çeki listesi olmaması sebebi ile bu tür
eşyaların ayniyet tespitinin yapılmasında zorluklar yaşandığı, eşyanın tespitinin
yapılamayacak şekilde yüklenmiş olması ve eşyanın tespiti için araç yükünün
tamamının araçtan boşaltılamaması sebepleri ile bu tür yüklere ait araçlara yurt
dışına geri dönüş yaptırıldığı, bu tür durumlarda araç sürücüleri ve nakliye
firmalarının
itirazları
ile
karşılaşıldığı
bildirilmiştir.
Söz konusu olumsuzlukların giderilebilmesi adına; kullanılmış otomobil parçası cinsi
eşyaları taşıyan nakliye firmalarının eşyanın ayniyat tespitine yarayacak motor no,
şase no v.b. gibi bilgileri içeren çeki listesi veya ayrıntılı faturaya sahip olmaları,
gümrük idaresince bu tür eşyaların muayene ve tespitini kolaylaştıracak şekilde araca
yüklenmesi hususuna dikkat edilmesini üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download