Akut Koroner Sendromlarda 4N1K Toplantı Programı

advertisement
Akut Koroner Sendromlarda 4N1K Toplantı Programı-Ankara Sheraton Otel
26 Ocak 2013- Cumartesi
14:30-18:30 Hekimlerin tıbbi hatası var mı?
Moderatör
Dr. Murat Tuzcu
Konuşmacılar Dr. Serdar Payzın
Dr. Zeki Öngen
Dr. Tuğrul Okay
Dr. Hakan Kültürsay
Dr. Ömer Kozan
Dr. Seçkin Pehlivanoğlu
19:00- 22:00 Akşam Yemeği
27 Ocak 2013- Pazar
09:00 - 12:00
Dr. Türkay Özcan
Dirençli HT’de renal denervasyon
Dr. Emin Karaçağlar
Cinsel etkinlik ve koroner arter hastalığı
Dr. Zehra İlke Akyıldız
Klopidogrel yerine yeni antitrombositleri kullanmaya
gerek var mı?
Dr. Hakan Altay
Varfarinin yerine yeni antikoagülan kullanmaya gerek var mı?
Dr. Tolga Koçum
Çeyrek asır sonra statinler
Dr. Evrim Şimşek
Ani kalp ölüm riski olan hastada antiaritmik kullanılmalı mı?
Dr. Nihat Şen
CRT seçim kriterlerinde değişiklik var mı?
Dr. Murat Yüce
Kime FFR?
Dr. Özcan Vuran
PAH’a spesifik tedavi yapmak için hangi incelemeleri
yapmalıyım?
Dr. Özlem Arıcan
Çikolata ve kalp damar sağlığı
KAPANIŞ
Download