Sürdürülebilir Yaşam için Sürdürülebilir İnovasyon

advertisement
www.novusens.com
BERRİN
BENLİ
Sürdürülebilir Yaşam için
Sürdürülebilir İnovasyon
Amacımız?
Türkiye’nin «İnovasyon ve Girişimcilik»
kapasitesini ve yeteneğini,
ülke çapında
‘Sürdürülebilir bir Kalkınma’ için,
Ulusal ve Uluslararası ilgili paydaşlarla
(Özel Sektör, Kamu, Üniversiteler, STK’lar
işbirliği ile) büyütmek ve artırmak
Değerlerimiz?
Temel Değerlerimiz
Güven
Dürüstlük
İş Değerlerimiz
İnovasyon ve Girişimcilik konusuna bağlılığımız
Sektörel Uzmanlıklarımız
Açıklık
Saygı
Sanal ve Esnek Yapımız
Bağlılık
Yeniliklere Açık Anlayışımız
Tutku
İşbirlikçi Yaklaşımımız
Organizasyonel Yapımız?
Hizmetlerimiz...
 Eğitim Hizmetleri
 Danışmanlık Hizmetleri
 Tasarım
 AR-GE
 Yatırım Yönetimi
 Mentörlük Hizmetleri
Odak Sektörlerimiz...
 Bilgi Teknolojileri ve İletişim
 Eğitim
 Sağlık
 Enerji
 Telekom
 Savunma Sanayi
 Tarım
NOVUSENS ve ‘Veri İnovasyonu’?...
Amaç Türkiye’nin ‘Büyük Veri’ alanında yetkin
konuma gelmesine katkıda bulunmak
Faaliyetler
- Kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK entegrasyonu
- Endüstri odaklı çözümler (ürün ve hizmetler)
- Akademik yayınlar
- Düzenli etkinlikler ve toplantılar
- Uluslararası işbirlikleri
Gündem
Teşekkürler...
www.novusens.com ; [email protected]
Download