08225 ağ temelleri

advertisement
Ders Tanıtım Sunumu
08225
AĞ TEMELLERİ
Elbistan Meslek Yüksek Okulu
2012 – 2013 GÜZ Yarıyılı
02 EKi. 2012 Salı
Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU
08225 AĞ TEMELLERİ
Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Adı
Ağ Temelleri
Ders Kodu
08225
Yarıyıl
II. Sınıf I. Yarıyıl
Haf. Saat
2 T+0U
Kredisi
2
AKTS
2
08225 AĞ TEMELLERİ
Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Dili
Türkçe
Seviyesi
Önlisans
Türü
Zorunlu
Koordinatörü
Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU
Yardımcıları
Yok
08217 Internet Programcılığı I
Ders Tanıtım Bilgileri
Dersin Amacı
Bu derste ağ işlemlerinin yapılması ile ilgili yeterliklerin
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Ağ topolojileri, ağ bağlantı tipleri, ağ türleri, ağ cihazları,
osı referans modeli, tcp/ıp çerçeve yapısı, ağ tasarım
yazılımları, kablo tipleri, ağ tasarım aletleri, kablolama
standartları, kablo bağlantı türleri, kablo test işlemleri ve
cihazları, ağ cihazları arası bağlantı, ıp adresleme
standartları, tcp/ıp adresleme sınıfları, işletim sistemi ağ
ayarları, ağ protokol sistemleri, ağ test komutları, ağ
paylaşımı ve güvenliği, ağ bağlantısının güvenliği.
08225 AĞ TEMELLERİ
Dersin Hedefleri
1
Ağ tipini ve ağ türünü belirler
2
Ağ topolojisini seçer ve kullanılacak cihazları belirler
3
Ağ tasarımını elle veya program yordamıyla çizer
4
Ağ kablosunu seçer ve ağ kablosunun uzunluğunu ayarlar
5
Kablolama işlemlerini standartlara uygun olarak yapar
6
Ağ Kablosunu test eder
7
Bağlantı yapılacak cihazları ağa bağlar, ayarlarını yapar
8
Kullanılacak IP adres sınıfını belirler
9
Klasör ve ağ yazıcı paylaşımını yapar, erişim izinlerini belirler
10
Güvenli veya Güvensiz bağlantıyı belirler, şifreleme işlemlerini yapar
11
IP kamera için web ayarları yapar ve web tarayıcıda IP kamerayı test eder
12
şletim sistemine IP kamera izleme ve kayıt programını kurar
08225 AĞ TEMELLERİ
Dersin Kaynakları
1
Bilgisayar Ağları ve Ağ Güvenliğiı-Osman N. Uçan
08225 AĞ TEMELLERİ
DERSİN TANITIMI HAKKINDA SORMAK
İSTEDİKLERİNİZ VARMI ?
08225 AĞ TEMELLERİ
İlk bilgisayarlar 1960'lı yılların başında
kullanılmaya başlanmıştır.
Mainframe olarak adlandırılan bu bilgisayar çok
büyük dosya dolapları gibi araçlardır.
08225 AĞ TEMELLERİ
08225 AĞ TEMELLERİ
Zaman içerisinde mainframeler geliştirildi.
Bu sayede kulanıcılar verilere erişmeye
başladılar.
Mainframelerin birbirleri ile haberleşme fikri bu
sırada ortaya çıktı.
08225 AĞ TEMELLERİ
İlk Bilgisayar Ağı ARPANET'tir.
Advanced Research Agency
1958
08225 AĞ TEMELLERİ
1972 Yılında DARPANET adını aldı.
Defence Advanced Research Agency
1972
08225 AĞ TEMELLERİ
İlk bilgisayar ağı projesi TCP/IP daha sonra
internetin temelini oluşturacak benzer
projeler bu kurum sayesinde gelişti.
08225 AĞ TEMELLERİ
1980 li yılların başında ev ve ofislerde
kullanılabilecek bilgisayar fikri IBM ZX ile yeni
bir çığır açtı.
08225 AĞ TEMELLERİ
Pek çok üretici bu cihazların benzerlerini
üretmeye başladı ve bilgisayar kullanımı
artarak bilgisyar teknolojisi hizla gelişmeye
başladı.
PC (Personal Computer) cihazlar için işletim
sistemi üretilmeye başlandı.
08225 AĞ TEMELLERİ
Günmüzde iletişim temel yapısı olan telefon
ağları (Kablolar, Deniz altı kabloları ve uydular)
sayesinde çok kısa bir sürede veriyi bir yerden
diğerine iletmek mümkün hale gelmiştir.
08225 AĞ TEMELLERİ
Bilgisayar Ağı Nedir ?
Paylaşım amacıyla iki yada daha fazla
bilgisayarın bir araya getirilmesiyla oluşan
yapıdır.
08225 AĞ TEMELLERİ
Bilgisayar Ağının Yararları
1. Kaynak paylaşımı
2. Yüksek güvenilirlik
3. Harcanacak paradan tasarruf
4. Ölçeklenebilirlik
5. İletişim
08225 AĞ TEMELLERİ
Paylaşım Nedir?
Her oluşturulan ağ paylaşım içindir. Ağlar
bilgisayarların, disk, CD-DVD, uygulama
programlarını (hardware – Software)
paylaşımını olanaklı kılar.
08225 AĞ TEMELLERİ
Bilgisayar Ağ Çeşitleri
1. Yerel Ağlar ( Local Area Network )
2. Kampüs Ağları ( Campus Network )
3. Ulusal Ağlar ( National Network)
4. Uluşlararası Ağlar (International Network )
08225 AĞ TEMELLERİ
Veri İletim Hızı
08225 AĞ TEMELLERİ
DEVAMI HAFTAYA
Download