haftalık piyasa takvimi

advertisement
HAFTALIK PİYASA TAKVİMİ
Tarih
Saat
Ülke
09.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
10.09.2013
10.09.2013
10.09.2013
10.09.2013
11.09.2013
12.09.2013
13.09.2013
13.09.2013
13.09.2013
10:00
10:00
13:00
10:00
10:00
12:30
13:00
09:00
10:00
10:00
10:00
14:30
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
09.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
09.09.2013
10.09.2013
10.09.2013
10.09.2013
10.09.2013
10.09.2013
11.09.2013
11.09.2013
11.09.2013
11.09.2013
11.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
13.09.2013
13.09.2013
13.09.2013
13.09.2013
13.09.2013
13.09.2013
13.09.2013
13.09.2013
13.09.2013
Kaynak: Bloomberg
02:50
02:50
02:50
04:30
04:30
08:00
11:30
18:00
22:00
06:00
08:30
08:30
09:45
11:00
09:00
09:00
11:30
14:00
17:00
02:50
09:45
11:00
12:00
14:40
15:30
15:30
15:30
21:00
07:00
07:30
12:00
15:30
15:30
15:30
16:00
16:55
17:00
Japonya
Japonya
Japonya
Çin
Çin
Japonya
AB
ABD
ABD
Japonya
Çin
Çin
Fransa
İtalya
Almanya
Almanya
İngiltere
ABD
ABD
Japonya
Fransa
AB
AB
AB
ABD
ABD
ABD
ABD
Japonya
Japonya
AB
ABD
ABD
ABD
AB
ABD
ABD
Veri
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Sanayi Üretimi-Aylık
Sanayi Üretimi-Yıllık
2018 ve 2023 Vadeli Tahvil İhracı
GSYH-Yıllık
GSYH-Çeyrek
BDDK Bankacılık Sektörü Kâr/Zarar Durumu
2015 ve 2023 Vadeli Tahvil İhracı
Hazine İç Borç İtfası (6.69 milyar TL)
Cari İşlemler Dengesi
Sanayi Ciro Endeksi
Perakende Satış Hacmi Endeksi
TCMB Beklenti Anketi Sonuçları
YURTDIŞI GÜNDEMİ
Cari İşlemler Dengesi
Dış Ticaret Dengesi
GSYH
TÜFE
ÜFE
Tüketici Güven Endeksi
Sentix Tüketici Güven Endeksi
San Francisco FED Başkanı John Williams'ın konuşması
Tüketici Kredileri
BOJ Toplantı Tutanakları
Perakende Satışlar-Yıllık
Sanayi Üretimi-Yıllık
Sanayi Üretimi
GSYH
TÜFE-Aylık
TÜFE-Yıllık
ILO İşsizlik Oranı
MBA Mortgage Başvuruları
Toptan Eşya Stokları
Makine Siparişleri
TÜFE
Avrupa Merkez Bankası Aylık Ekonomik Görünüm Raporu
Sanayi Üretimi
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin konuşması
Devam Eden İşsizlik Başvuruları
Haftalık İşsizlik Başvuruları
İthalat Fiyatları Endeksi
Aylık Bütçe Dengesi
Sanayi Üretimi
Kapasite Kullanım Oranı
Dış Ticaret Dengesi
Perakende Satışlar
Perakende Satışlar-Otomotiv Hariç
ÜFE
Euro Bölgesi Maliye Bakanları Toplantısı
Michigan Tüketici Güven Endeksi (İlk Tahmin)
İşletme Stokları
9 Eylül - 13 Eylül 2013
Dönem
Beklenti
Önceki
Tem.
Tem.
4,6%
1,4%
3,0%
2Ç
2Ç
Tem.
3,5%
3,0%
1,6%
19,7%
Tem.
Tem.
Tem.
Eyl.
-5.31 Mlr $
-4.45 Mlr $
0,44%
4,8%
Tem.
Tem.
2Ç
Ağu.
Ağu.
Ağu.
Eyl.
508 Mlr Yen
336,3 Mlr Yen
-139,2 Mlr Yen
0,6%
2,7%
-2,3%
43,6
-4,9
1,0%
2,6%
-1,7%
44,0
-4,0
Tem.
13.8 Mlr $
Ağu.
Ağu.
Tem.
2Ç
Ağu.
Ağu.
Tem.
13,3%
9,9%
Tem.
Tem.
Ağu.
0,3%
2,4%
Tem.
0,3%
Ağu.
Ağu.
Tem.
Tem.
Tem.
Ağu.
Ağu.
Ağu.
Eyl.
Tem.
0,0%
1,5%
13,2%
9,7%
-1,4%
-0,2%
0,0%
1,5%
7,8%
1,3%
-0,2%
-2,7%
-0,3%
0,7%
0,4%
0,3%
0,2%
2.951 Bin
323Bin
0,2%
-97,6 Mlr $
3,2%
-2,3%
17,3 Mlr €
0,2%
0,5%
0,0%
82,0
0,25%
82,1
0,0%
330Bin
0,5%
-155 Mlr $
Burada yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Gedik
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan
bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu
yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz
bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin
uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Gedik
Download