propanıl - Erim SEVER

advertisement
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ICSC: 0552
PROPANIL
PROPANİL
3',4'-Dichloropropionanilide
Propanamide, N-(3,4-dichlorophenyl)C9H9Cl2NO / C6H3Cl2NHCOCH2CH3
Moleküler Ağırlığı: 218.1
ICSC # 0552
CAS # 709-98-8
RTECS # UE4900000
EC #
616-009-00-3
Mart 27, 1996 Emsalleri yeniden gözden geçirilmiş
TEHLİKE
TİPLERİ /
AKUT TEHLİKELER /
MARUZ
SEMPTOMLAR
KALMA
Yanıcı değil. Organik solvent
içeren sıvılar parlayıcı olabilir.
YANGIN
Yandığı zaman zehirli buharlar
veya gazlar çıkar.
PATLAMA
MARUZ
KALMA
TENEFFÜS
ETME
Dudak veya tırnaklarda
mavileşme. Derinin
mavileşmesi. Başağrısı. Baş
dönmesi.
Pişik.
ÖNLEME
İLK YARDIM/YANGINLA
MÜCADELE
Çevrede Yangın çıktığı
takdirde: söndürmeye etken
maddeleri kullanınız.
TOZ OLUŞMASINI
ÖNLEYİNİZ. GENÇLERİN
VE ÇOCUKLARIN
MARUZİYETİ
ÖNLENMELİDİR.
İnce toz ve sis taneciklerinin
solunmasını önleyiniz. Yerel
aspirasyon veya solunum
koruyucuları.
Koruyucu eldiven. Koruyucu
elbise.
Temiz hava. Dinlenme. Sağlık
yardımı için başvurun.
Madde bulaşmış giysilerinizi
çıkarınız. Cildi su ve sabunla
yıkayın.
Koruyucu gözlük (goggles).
Önce bol su ile birkaç dakika
yıka (kontak lens varsa çıkar)
GÖZ
hekime gidin.
Yanma hissi. Şaşkınlık.
İş esnasında yemeyin, içmeyin Ağzı su ile çalkalayın. Kusmayı
Uyuklama. Mide bulantısı.
ve sigara kullanmayın.
sağla (SADECE BİLİNCİ
YUTMA
Kısma. (bakınız teneffüs etme). Yemekten önce ellerinizi
YERİNDE OLANLARIN).
yıkayınız.
Tıbbi yardım alın.
KAZA SONUCU YAYILMAYA
DEPOLAMA
AMBALAJ VE ETİKETLEME
KARŞI ÖNLEMLER
Yıkama atığını kanalizasyona
Yangın söndürme akıntılarını bir
Gıda ve gıda katkı maddeleri ile
vermeyiniz. Bu kimyasalın çevreye yerde toplamak için gerekli önlemi
birlikte taşınmaz.
yayılması önlenmelidir. Etrafa saçılan alınız. Gıda ve gıda katkı
Xn Sembol
maddeyi sızdırmaz konteynırların
maddelerinden ayrı depolayınız
N Sembol
içine süpürünüz, eğer uygunsa
Risk Durumu: 22-50
tozlanmayı önlemek için
Güvenlik Tavsiyeleri: 2-22-61
nemlendiriniz. Atığı dikkatlice
toplayınız, sonra emniyetli bir yere
götürünüz. Kişisel koruma: Organik
buhar ve zararlı tozlar için A/P2
filtreli solunum cihazı.
CİLTLE
TEMAS
Tercüme:Müjdat AYDIN
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ICSC: 0552
ÖNEMLİ VERİLER
PROPANIL
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
ÇEVRESEL
VERİLER
FİZİKSEL DURUMU; GÖRÜNÜŞÜ:
RENKSİZ KRİSTALLER.
MARUZ KALMA YOLLARI:
Bu madde solunum ve yutmayla vücuda
tesir eder.
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
KİMYASAL TEHLİKELER:
Bu madde ısındığında veya yandığında azot
oksitleri ve hidrojen kloriti içeren zehirli ve
tahriş edici dumanları çıkarır.
TENEFÜS ETME RİSKİ:
20°C deki buharlaşması ihmal edilebilecek
derecede azdır. Fakat çevreye yayıldığı
zaman havadaki partikülleri zararlı
konsantrasyona çok çabuk ulaşır.
KISA SÜRELİ MARUZ KALMA
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ: ETKİLERİ:
TLV ispatlanmamıştır.
Kan ve merkezi sinir sistemi üzerinde
etkileri olup, metahemobline neden olur
(Nota bakınız). Etkileri gecikebilir. Tıbbi
gözetim gerekir.
UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI
MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Erime noktası: 92-93°C
Buhar basıncı, Pa 60°C de: 0.012
Rölatif yoğunluk (su = 1): 1.2
Oktanol/su partisyen katsayısı (logaritma
Suda çözünürlük: yok
üssü olarak): 3.12
Bu madde su organizmalarına toksik etkisi vardır. Normal olmayan kullanım şartlarında
çevreye salınmasından sakının.
NOT
Teknik propanil kahverengi katı kristal yapıdadır. Bazı kirleticiler nedeniyle chloracneye sebep olabilir. Bu madde
nedeniyle yaşanan zehirlenmelerde, özel tedavi şekilleri uygulanmalıdır. Eğer madde solvenler ile formüle edildiyse
ayrıca bkz (ICSC) solvent(s). Taşıyıcı solventler, maddenin fiziksel ve toksikolojik özelliklerini değiştirebilir.
Ticari Adları: Chem-rice, Herbax, Propanex, Prop-Job, Riselect, Stam, Stampede, Strel, Supernox, Surcopur,
Surpur.
UYARI
Kart içeriğinde yer alan veriler ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Sadece ilgili
meslekte eğitim görmüş ve bu ürünü kullanacak kişilerin malzemeyi kullanırken en uygun tedbirleri alması
konusunda kılavuz olarak kullanılması için hazırlanmış ve konuyla ilgili en doğru bilgiler verilmeye gayret
edilmiştir. Bu kartı kılavuzu alarak kullanacak bireylerin; özel amaçlı kullanımlar için uygunluğunun tespiti
konusunda kendileri bağımsız olarak kararlarını tecrübe etmelidirler. Sonuç olarak, bu bilgilere güvenilerek yapılan
işlemlerden veya kullanımdan doğacak zararlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
Tercüme:Müjdat AYDIN
Download