Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Eğitim

advertisement
Kimya Mühendisliği Bölümü,
2014/2015 Eğitim-Öğretim Yılı,
Bahar Yarıyılında Okutulacak Dersler ve Görevlendirilen Öğretim Elemanları
(NORMAL ÖĞRETIM)
1. Sınıf, İkinci Yarıyıl
Dersin Kodu ve Adı
Sorumlu Öğretim Elemanı
00102 Genel Kimya II
00104 Genel Fizik II
00122 Genel Matematik II
T
4
4
4
P
0
0
0
L
0
0
0
K
4
4
4
00162 Genel Kimya Laboratuvarı
0
0
4
1
00192 Türk Dili II
2
0
0
2
Okutman Güler AYDIN
Fen. Ed. Fak
00198 İngilizce II
3
0
0
3
Okutman Mehmet KODAZ
Yabancı Diller
Y.O.
Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ
Doç. Dr. Tekin İZGİ
Yrd. Doç. Dr. M. Habil GÜRSOY
Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ
Birimi
Kimya Müh.
Fen. Ed. Fak
Kimya Müh.
2. Sınıf, Dördüncü Yarıyıl
Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖNAL
00202 Fizikokimya
00204 Kütle ve Enerji Denklikleri
00230 Organik Kimya
4
5
3
0
0
0
0
0
0
4
5
3
00236 İstatistik
2
0
0
2
00244 Kimya Müh. de Nümerik Yön.
4
0
0
4
00292 Atatürk İlke.ve İnk.Tarihi
Sosyal Seçmeli Dersler
2
0
0
2
Prof. Dr. Asım KÜNKÜL
Prof. Dr. Şadiye ŞENER
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SARICI
ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SARICI
ÖZDEMİR
Okutman Aykut Dönmez
00206 Temel Fransızca
2
0
0
2
Okutman Mehmet BATKI
00222 Bilim Tarihi
2
0
0
2
Öğr. Gör. Mustafa YILDIRIM
00234 Mantık
2
0
0
2
Öğr. Gör. Mustafa YILDIRIM
4
3
4
4
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
3
4
4
3
Prof. Dr. Ahmet BAYSAR
Doç. Dr. Canan Akmil BAŞAR
Prof. Dr. Ahmet EKMEKYAPAR
Prof. Dr. Kadim CEYLAN
Doç. Dr. A. Mehmet YÜCEER
Kimya Müh.
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
Doç. Dr. Ö. Esen KARTAL
Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ
Prof. Dr. Hüseyin KARACA
Kimya Müh.
Kimya Müh.
Fen.Ed. Fak.
Kimya Müh.
Fen. Ed. Fak
Yabancı Diller
Y.O.
Fen Edeb.
Fak. Felsefe
Böl.
Fen Edeb.
Fak. Felsefe
Böl.
3. Sınıf, Altıncı Yarıyıl
00302
00316
00324
00330
00336
Kimyasal Reaksiyon Müh. II
Termodinamik II
Kütle Transferi
Isı Transferi
Matematiksel Modelleme
Seçmeli Dersler
00304 Mesleki İngilizce II
00308 Soğutma Makinaları
00310 Enerji Teknolojisi
“
00402 Kimyasal Teknolojiler
4. Sınıf, Sekizinci Yarıyıl
4
0
0
4 Prof. Dr. Hüseyin KARACA
Kimya Müh.
Prof. Dr. Ahmet EKMAKYAPAR
00404 Proses Tasarımı-II
Prof. Dr. Kadim CEYLAN
Prof. Dr. Ahmet BAYSAR
Prof. Dr. Asım KÜNKÜL
Prof. Dr. Hüseyin KARACA
Prof. Dr. Ayşe SARIMEŞELİ PAÇACI
Doç. Dr. Canan Akmil BAŞAR
3
2
0
4
Doç. Dr. A. Mehmet YÜCEER
Kimya Müh.
Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL
Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖNAL
Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ
Yrd. Doç. Dr. Nizamettin
DEMİRKIRAN
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SARICI
ÖZDEMİR
00406 Kimya Mühendisliği
Laboratuarı-II
Prof. Dr. Ahmet EKMEKYAPAR
Prof. Dr. Kadim CEYLAN
Prof. Dr. Ahmet BAYSAR
Prof. Dr. Hüseyin KARACA
Prof.Dr. Ayşe SARIMEŞELİ
PAÇACI
0
0
4
1
Prof. Dr. Asım KÜNKÜL
Doç. Dr. Canan Akmil BAŞAR
Doç. Dr. A. Mehmet YÜCEER
Doç. Dr. Ö.Esen KARTAL
Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖNAL
Kimya Müh.
Yrd. Doç. Dr. Nizamettin
DEMİRKIRAN
00480 Mühendislik Ekonomisi
2
0
0
2
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sarıcı
ÖZDEMİR
Kimya Müh.
Seçmeli Dersler
00424 Temel Kimyasal İşlemler
00408 Standardizasyon ve Kalite
2
2
0
0
0
0
2
2
Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖNAL
Prof. Dr. Hüseyin KARACA
Kimya Müh
Kimya Müh
Açıklama:
1. Seçmeli olarak açılan derslerden birine kaydolan öğrenci sayısı 10 kişiden az olursa bu
ders açılmayacak, öğrenciler diğer seçmeli derslere yönlendirilecektir.
2. 00406 Kimya Mühendisliği Laboratuarı-II dersinde öğrenciler gruplara bölünerek deney
yaptırılacağından ve sorumlu öğretim üyelerinin hepsi laboratuara gireceklerinden bu ders
her bir öğretim üyesine laboratuvar saati kadar yük sayılacaktır.
3. 00404 Proses Tasarımı-II dersi, öğrenciler gruplara bölünerek uygulanacağından ve sorumlu
öğretim üyelerinin hepsi derse gireceğinden bu ders her bir öğretim üyesine ders saati kadar
yük sayılacaktır.
Kimya Mühendisliği Bölümü,
2014/2015Eğitim-Öğretim Yılı,
Bahar Yarıyılında Okutulacak Dersler ve Görevlendirilen Öğretim Elemanları
(İKİNCİ ÖĞRETIM)
Dersin Kodu ve Adı
T P
L
K
Sorumlu Öğretim Elemanı
Birimi
4
5
3
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
3
2
4
Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖNAL
Prof. Dr. Asım KÜNKÜL
Kimya Müh.
Prof. Dr. Bülent ALICI
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sarıcı ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sarıcı ÖZDEMİR
Fen.Ed. Fak.
2
0
0
2
Okutman Aykut DÖNMEZ
Fen. Ed.
Fak.
00206 Temel Fransızca
2
0
0
2
Okutman Mehmet BATKI
00222 Bilim Tarihi
2
0
0
2
Öğr. Gör. Mustafa YILDIRIM
00234 Mantık
2
0
0
2
Öğr. Gör. Mustafa YILDIRIM
4
3
4
4
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
3
4
4
3
Prof. Dr. Ahmet BAYSAR
Doç. Dr. Canan Akmil BAŞAR
Prof. Dr. Ahmet EKMEKYAPAR
Prof. Dr. Kadim CEYLAN
Doç. Dr. A. Mehmet YÜCEER
Kimya Müh.
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
Doç. Dr. Ö. Esen KARTAL
Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ
Prof. Dr. Hüseyin KARACA
Kimya Müh.
2. Sınıf, Dördüncü Yarıyıl
00202
00204
00230
00236
00244
Fizikokimya
Kütle ve Enerji Denklikleri
Organik Kimya
İstatistik
Kimya Müh. de Nümerik Yön.
00292 Atatürk İlke.ve İnk.Tarihi
Kimya Müh.
Sosyal Seçmeli Dersler
Yabancı Diller
Y.O.
Fen Edeb.
Fak. Felsefe
Böl.
Fen Edeb.
Fak. Felsefe
Böl.
3. Sınıf, Altıncı Yarıyıl
00302
00316
00324
00330
00336
Kimyasal Reaksiyon Müh. II
Termodinamik II
Kütle Transferi
Isı Transferi
Matematiksel Modelleme
Seçmeli Dersler
00304 Mesleki İngilizce II
00308 Soğutma Makinaları
00310 Enerji Teknolojisi
00402 Kimyasal Teknolojiler
4. Sınıf, Sekizinci Yarıyıl
4
0
0
4 Prof. Dr. Hüseyin KARACA
Kimya Müh.
Prof. Dr. Ahmet EKMEKYAPAR
00404 Proses Tasarımı-II
3
2
0
4
Prof. Dr. Kadim CEYLAN
Prof. Dr. Ahmet BAYSAR
Prof. Dr. Asım KÜNKÜL
Prof. Dr. Hüseyin KARACA
Doç. Dr. Ayşe SARIMEŞELİ
Doç. Dr. Canan Akmil BAŞAR
Doç. Dr. A. Mehmet YÜCEER
Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL
Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖNAL
Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ
Kimya Müh.
Yrd. Doç. Dr. Nizamettin
DEMİRKIRAN
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem SARICI
ÖZDEMİR
00406 Kimya Mühendisliği
Laboratuarı-II
0
0
4
1
00480 Mühendislik Ekonomisi
2
0
0
2
Seçmeli Dersler
00424 Temel Kimyasal İşlemler
00408 Standardizasyon ve Kalite
2
0
0
2
Prof. Dr. Ahmet EKMEKYAPAR
Prof. Dr. Kadim CEYLAN
Prof. Dr. Ahmet BAYSAR
Prof. Dr. Asım KÜNKÜL
Prof. Dr. Hüseyin KARACA
Prof. Dr. Ayşe
SARIMEŞELİPAÇACI
Doç. Dr. Canan Akmil BAŞAR
Doç. Dr. A. Mehmet YÜCEER
Doç. Dr. Ö.Esen Kartal
Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖNAL
Kimya Müh.
Yrd. Doç. Dr. Nizamettin
DEMİRKIRAN
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Sarıcı
ÖZDEMİR
Kimya Müh.
Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖNAL
Prof. Dr. Hüseyin KARACA
Kimya Müh.
Kimya Müh.
Açıklama:
1. Seçmeli olarak açılan derslerden birine kaydolan öğrenci sayısı 10 kişiden az olursa bu
ders açılmayacak, öğrenciler diğer seçmeli derslere yönlendirilecektir.
2. 00406 Kimya Mühendisliği Laboratuarı-II dersinde öğrenciler gruplara bölünerek deney
yaptırılacağından ve sorumlu öğretim üyelerinin hepsi laboratuara gireceklerinden bu ders
her bir öğretim üyesine laboratuar saati kadar yük sayılacaktır.
3. 00404 Proses Tasarımı-II dersi öğrenciler gruplara bölünerek uygulanacağından ve sorumlu
öğretim üyelerinin hepsi derse gireceğinden bu ders her bir öğretim üyesine ders saati kadar
yük sayılacaktır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards