İki asır evvel hârika sayılan keşif, bu zamana

advertisement
Sorularlarisale.com
"İki asır evvel hârika sayılan keşif, bu zamana kadar
mestur kalsaydı; tekemmül-ü mebadî cihetiyle bir çocuk
da keşfedebildiğini nazara al! Sonra on üç asır geriye
git! O zamanların tesiratından kendini tecrid et! Dehşetengiz olan Ceziretü’l-Arab’da otur; dikkatle temaşa et!"
İzah eder misiniz?
"... Görürsün ki, ümmî, tecrübe görmemiş, zaman ve zemin yardım
etmemiş tek bir adam ki, yalnız zekâya değil, belki gayet kesir
tecarübün mahsulü olan fünunun kavaniniyle öyle bir nizam ve
adaleti tesis ediyor ki, istidad-ı beşerin kameti, netâic-i efkârı
teşerrübünden tekebbür ederse, o şeriat dahi tevessü ederek ebede
teveccüh eder. Kelâm-ı ezelîden geldiğini ilân etmekle beraber, iki
âlemin saadetini temin eder."(1)
Hazreti Peygamber (asv)'in tek başına, yirmi üç yıl gibi kısa bir süre içinde tesis
ettiği İslam medeniyeti, insanlığın kolektif aklının tesis edemeyeceği büyüklükte ve
parlaklıktadır. Evet, beşerin ortak aklı; doğru ve hak bir kaideyi yüz yıllar içinde
zorluklar ve tecrübelerle ancak elde edebilirken, Hazreti Peygamber (asv), her
alanda doğruları kısa bir süre içinde toplamış ve bunu hayata aktarmıştır.
Bu hakikat, açık ve seçik bir şekilde O'nun, Allah tarafından teyit edilmiş bir elçi
olduğunu gösteriyor. Çünkü bir şahsın kendi cüzi gücü ile böyle bir medeniyeti kısa
bir süre içinde tesis etmesi tabiat açısından, yani adetullah noktasından asla
mümkün değildir.
“İstidad-ı beşerin kameti, netaic-i efkârı teşerrübünden tekebbür ederse, o
şeriat dahi tevessü' ederek ebede teveccüh eder.”
Şahsi kabiliyetler ne kadar parlak ve keskin de olsa, insanlığın ortak aklının mahsulü
olan tecrübe ve birikimini asla delip geçemez. Mesela, İbn-i Sina ne kadar zeki de
olsa, o dönem şartlarında kalp nakli yapamaz. Çünkü o zamanın şartları buna
müsaade etmez.
page 1 / 2
Ama İslam on dört asır evvel, modern zamanları da içine alacak ebedi bir
medeniyeti tesis ederek, bu kaideyi delip mucizesini göstermiştir. Bu mucizeyi
görüp de İslam olmamak ahmaklık olsa gerek. Yani beşerin ortak aklı geriden
gelirken, İslam medeniyeti bitiş noktasında onu bekliyor.
Peygamber Efendimiz (asv)'in o asırdan bu asra gösterdiği mucizeleri anlamak için,
bu asrın kafasını çıkarıp o asrın kafası ve şartları ile bakmak gerekiyor...
(1) bk. Muhakemat, Üçüncü Makale, Mukaddeme.
page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards