Sayfa 1 / 2 Kamuyu Aydınlatma Platformu 14.08.2013 http://kap.gov

advertisement
Kamuyu Aydınlatma Platformu
%
Sayfa 1 / 2
English
%
BİLDİRİM SORGULARI
ŞİRKETLER
YATIRIM FONLARI
KAP HAKKINDA
Ana Sayfa
Ek dosyalar
İletişim
MEVZUAT VE DÜZENLEMELER
DUYURULAR
İmzalı Görüntüle
Yardım
Bildirim Detayı
Pakete ait bildirimler
OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. / OLMIP, 2009/Yıllık [] 10.03.2010 18:49:40
Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız Denetim Kuruluşu
Denetim Türü
Görüş Türü
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Sürekli
Olumlu
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Olmuksa International Paper
Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na
Olmuksa International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan
bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe
politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde
sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde
hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam
ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası
Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin,
finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin
kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki
kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol
sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından
hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun
değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna
inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Şirket'in 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal
performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde
yansıtmaktadır.
İstanbul, 10 Mart 2010
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Gökhan Alpman
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Özsermaye Değişim Tablosu
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü
Raporlama Birimi
Konsolide
TL
Sermaye Enflasyon
Düzeltmesi
Sermaye
1 Ocak 2008 İtibariyle açılış
bakiyesi
Transfer
Ödenen Temettü
Toplam Kapsamlı Gelir
31 Aralık 2008 itibariyle
bakiye
1 Ocak 2009 itibariyle açılış
bakiyesi
Transfer
Ödenen Temettü
Toplam Kapsamlı Gelir
31 Aralık 2009 itibariyle
bakiye
Excel Dosyası Oluştur
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış
Yedekler
Birikmiş Karlar/
(Zararlar)
Net Dönem
Karı
TOPLAM
32.602.500
90.564.317
3.066.357
16.467.853
28.539.767
0
0
1.615.263
26.924.504
-28.539.767
0
0
0
0
0
0
0
-8.660.000
0
0
3.745.244
-8.660.000
3.745.244
32.602.500
90.564.317
4.681.620
34.732.357
3.745.244
166.326.038
32.602.500
90.564.317
4.681.620
34.732.357
3.745.244
166.326.038
0
0
347.331
3.397.913
-3.745.244
0
0
0
0
0
0
0
-1.825.740
0
0
7.858.516
-1.825.740
7.858.516
32.602.500
90.564.317
5.028.951
36.304.530
7.858.516
172.358.814
Word Dosyası Oluştur
171.240.794
Yazdır
http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=107715
14.08.2013
Kamuyu Aydınlatma Platformu
BİLDİRİM SORGULARI
Sayfa 2 / 2
ŞİRKETLER
YATIRIM FONLARI
KAP HAKKINDA
MEVZUAT VE DÜZENLEMELER
Bugün Gelen Bildirimler
İşlem Gören Şirketler
Faal Yatırım Fonları
Genel Bilgi
Mevzuat ve Düzenlemeler
Son 7 Günde Gelen Bildirimler
Yatırımcı Kuruluşlar
Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları
Yardım
Sertifika İşlemleri
Finansal Tablolar
Bağımsız Denetim Kuruluşları
Emeklilik Yatırım Fonları
İlgili Linkler
BİY Kurulumu
Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma
Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım
İletişim
Şirket Haberleri
Fonları
Borsa Günlük Bülteni
Duyurular
Detaylı Sorgulama
© 2013 Kamuyu Aydınlatma Platformu
İletişim
http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=107715
Site Haritası
Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi (2009)
14.08.2013
Download