Modern Psikoloji Tarihi Charles Darwin ismini

advertisement
Modern Psikoloji Tarihi
...
Charles Darwin ismini bilmeyenimiz yoktur. Alfred Wallace için ise aynı şeyi söylemek mümkün
değil. Acaba Darwin olmasa bile meşhur "Evrim Teorisi" o günkü şartlarda ortaya çıkabilir
miydi? 1858 yılında, yani Darwin henüz çalışmalarını yayınlamak düşüncesinde değilken
Wallace'dan aldığı mektup sorumuza ışık tutabilecek niteliktedir. Wallace Darwin'den üç gün
içerisinde hazırladığı çalışmasını tetkik ve tashih etmesini ve ayrıca yayınlamasına yardımcı
olmasını istemişti. İşin ilginç tarafı Wallace'ın bu üç günlük çalışmasının sonuçlarının Darwin'in
20 yılı aşkın gayretleri sonucunda elde ettikleri ile büyük benzerlikler içermesiydi. Meşhur olan
kişi Wallace olmadığına göre, Darwin'in bu mektup karşısındaki tutumunu tahmin edebilirsiniz.
Wallace'ın hatasının, çalışmasının geleceğini bir başkasına emanet etmesi olduğunu
düşünebilirsiniz. Peki Whytt ve Twitmyer için ne dersiniz? Ivan Pavlov, 20.yüzyılın ilk
çeyreğinde, Rusya'da, tüm psikoloji tarihinin en önemlileri arasında görülen "şartlı refleks"
keşfini açıkladığında büyük ilgi görmüşken, aynı zamanlarda Amerikan Psikoloji Derneği
toplantısında şartlı reflekse ilişkin bir bildiri sunan Twitmyer'ın sözleri hiç kimsenin ilgisini
çekmemişti. Dahası, Pavlov'dan yaklaşık 150 yıl önce şartlı tepkiden bahseden İskoç bilimadamı
Whytt de, kimsenin ilgisini çekmeyi başaramamıştı..
Modern Psikoloji Tarihi
Download