İpek Yolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Kolaylaştırılması ve

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
İpek
Yolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesinde
Gümrük İdarelerinin Rolü Konulu V. Uluslararası Forum 29-30 Kasım 2012
Tarihlerinde İstanbul'da Düzenlenecektir
25 ülke, 13 uluslararası örgüt ve çok sayıda meslek kuruluşu ile ilgili kamu kurumlarının davet
edildiği 5. Forum Toplantısının açılışı Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın iştirakleriyle
29 Kasım 2012 tarihinde İstanbul Marriot Renaissance Polat Oteli’nde gerçekleşecektir.
2008 yılında başlatılan “İpek Yolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesinde
Gümrük İdarelerinin Rolü Konulu Forum”, sırasıyla, 2009’da Bakü’de, 2010’da Tahran’da ve 2011’de
Batum’da düzenlenmiş, bölgenin en kapsamlı ticaret ve sınır geçişi konulu kolaylaştırma hareketi
haline gelmiştir. Bugün geleneksel hale gelen etkinlik “İpek Yolu Forumu” adıyla anılmaya
başlanmıştır.
2011 Batum Forumu’ndan sonra yine ülkemizin öncülüğünde hızlandırılan çalışmalarla, Projeye
gönüllü olan ülkeler, gümrük geçiş noktalarını esas alan pilot çalışmada bir araya gelmiştir.
Bu çerçevede, Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan gümrük idaresi temsilcilerinden oluşan bir Çalışma
Grubu oluşturulmuştur.
Çalışma Grubunca 8-13 Temmuz 2012 ve 10-13 Eylül 2012 tarihlerinde,
• Sarp - Sarpi (Türkiye - Gürcistan)
• Kızıl Köprü - Sınık Körpü (Gürcistan - Azerbaycan)
• Baku / Bara Limanı (Azerbaycan)
•Poti Limanı (Gürcistan)
•Trabzon Limanı (Türkiye)
gümrük sahalarına inceleme ziyaretleri gerçekleştirilmiş ve ortak projeye dönük önerileri de içeren
sonuçlar rapora bağlanmıştır.Proje, ileri aşamalarda Çin’e kadar uzanan güzergahlar üzerinde devam
edecektir.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı,Dıs Ticaret,Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı,mevzuat taslakları En hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük,Dış Ticaret,Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına,başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. EVRİM DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download