Siyonizm Tüm Beşeriyet İçin Tehlikelidir19 /Aug

advertisement
Siyonizm Tüm Beşeriyet İçin Tehlikelidir
19 /Aug/ 2012
İslam İnkılabı Rehberi, bugün İslam Cumhuriyeti'nin önde gelen yöneticileri, İslam ülkelerinin Tahran'daki
büyükelçileri ve çeşitli halk kesimlerinden oluşan kalabalık bir topluluğa hitaben yaptığı konuşmada bölgedeki
hassas ve kader belirleyici şartlar ve özellikle de emperyalist cephenin karmaşık entrikaları karşısında dikkatli
davranılması gerektiğini vurgulayarak; İslam dünyasının temel meselesinin aziz Kudüs ve mazlum Filistin olduğunu,
bu konunun İslami uyanış sayesinde dolgun bir biçimde kendini gösterdiğini ve tüm müslüman halklar, İslam
ülkelerindeki devletler ile siyasal ve kültürel elitlerin, düşmanın İslam ümmeti içesinde ihtilaflar oluşturma, ümmetin
asli meselesini unutturmaya çalışma ve yalana dayalı gündemler oluşturma şeklindeki tehlikeli entrikaları karşısında
dikkatli olmaya çağırdı.
Ayetullah Hamenei müslüman halklar ve İslam ülkelerinin gafleti yüzünden yıllardır sultacı güçlerin bu ülkelerin
kaderini belirlediğini ve İslam dünyasının kalbinde siyonist kanser tümörünü oluşturduklarını hatırlatırken, 'bugün
İslami uyanış dalgası ve önemli bölgesel gelişmeler yüzünden bu gaflet perdesi kenara itilmektedir' dedi.
İnkılap Rehberi, Filistin ve Kudüs meselesinin marjinalleştirilmemesi gerektiğini ve Filistin davasının bölge
olaylarının merkezini teşkil ettiğini belirtirken, İslam dünyasının bir çok sorununun siyonist rejimin varlığından
kaynaklandığını kaydetti ve şunları söyledi: 'Bugün emperyalist güçler bir kez daha 'böl ve yönet' şeklindeki klasik
yöntemlerine başvurmaktalar. Bu yüzden, İslam ülkelerindeki siyasal ve kültürel elitler ile ulema ve aydınların
gerçekleri müslümanlar için aydınlatmaları zaruridir. Şu nokta bilinmelidir ki, siyonizm tüm beşeriyet için
tehlikelidir. Düşmanın ırk, kavim ve mezhebler arasındaki doğal farklılıkları müslümanlar arasındaki ihtifalara
dönüştürme çabaları ile gerçekleri tersyüz edip yalana dayalı gündemler oluşturma uğraşları karşısında İslam ümmeti
de İslam'la amel etmek, kardeşlik ve birliği koruyup güçlendirmek ve Amerika'nın başını çektiği büyük güçlerin
iradesine rest çekmek zorundadır.'
Müslümanlar arasındaki ihtilafların 'öldürücü bir zehir' olduğunu ifade eden İnkılap Rehberi, müslümanların hak ve
batılı tanıma kriterinin daima düşmanın konumu olduğunu, o konumun kesinlikle batıl cephesi olduğu ve onun
karşısında da Hak cephesinin yer aldığının bilinmesi gerektiğini vurguladı.
Sayfa 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download