KimyaKongreleri.org

advertisement
7. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Ege Üniversitesi, 13-15 Eylül 2013, Çesme / Izmir
P-18
Yüzey Plazmon Rezonans Miyoglobin Nanosensörün Seçiliğinin
Araştırılması
Bilgen Osman, Aslı Göçenoğlu, Emel Demirbel, Necati Beşirli
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Bursa
[email protected]
Özet: Kalp krizinin teşhisinde kullanılan markerler troponinler, kreatin kinaz (CK), kreatin kinaz
izoenzim miyokardial band (CK-MB) ve miyoglobindir. Miyoglobin küçük boyutları nedeniyle (17,6
kDa) miyokardiyal infarktüsün gerçekleştiği ilk 1 saat içerisinde kandaki düzeyi artan ve kalp krizinin
teşhisinde kullanılan bir proteindir. Gögüs ağrısı başladığında ve ağrı başladıktan sonraki birkaç saat
içerisinde miyoglobinin hassasiyeti CK, CK-MB ve troponinlerden (T ve I) daha yüksektir Bu
çalışmada . moleküler baskılama tekniği kullanılarak hazırlanmış miyoglobine özgü nano boyutta
bağlanma bölgeleri içeren sensörün seçicilik parametreleri araştırılmıştır. Bu amaçla izoelektrik nokta
ve molekül büyüklüğü açısından miyoglobin ile yarışabilecek lizozim, sitokrom C ve sığır serum
albumin proteinleri yarışmacı proteinler olarak seçilerek hazırlanan nanosensörün seçicilik katsayıları
belirlenmiştir. Çalışmada GWC SPRImager II yüzey plazmon rezonans sistemi kullanılmış ve
proteinlerin tekli,ikili ve üçlü çözeltileri ile seçicilik deneyleri yapılmıştır.
* Bu çalışma 110 T 785 nolu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.
54
KimyaKongreleri.org
Download