AAA - video.eba.gov.tr

advertisement
A
A
A
YGS MATEMATİK DENEME SINAVI-1
1.
1
0,1 0,2
0,4


0,11 0,22 0,44
A) 1
B) 1,1
8. 15!  23 sayısının 8 ile bölümünden kalan
kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
C) 11
D) 22
E) 33
A) 0
B) 5
C) 6
D) 7
A) 14
3 4  3 8  3 12
: 32  ?
3 2  3 6  3 10
B) 4
C) 28
10.
D) 8
D) 5
E) 7
E) 8
A) 100
3
3. 3 
C) 3
9. Bir satranç turnuvasına 15 oyuncu katılmıştır. Bu
turnuvada her oyuncu diğer oyuncularla bir kez maç
yaptığına göre toplam kaç tane maç oynanmıştır?
2. (84  5) sayısı 4 tabanında kaç basamaklı bir sayıdır?
A) 4
B) 1
E) 33
C) 120
D) 140
E) 150
A  2x  7
Bx5
olduğuna göre, A.B çarpımını en küçük yapan x reel sayısı
kaçtır?
B)  5
A) 0
Z
A
A
L
B) 105
C)  12
D)
1
3
E)
3
4
4. Dört basamaklı 5a2b sayısı 45 ile bölündüğünde kalan 13
olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Z
A) 3
B) 4
C) 5
D) 7
E) 10
A
xy
2
A 11.
y
L
ve
A) 6
B)
xz
yz
 3 olduğuna göre,
x
yz
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
6
7
C)
7
6
D) 7
E)
1
7
5. obeb(36,54,x)  18 ve okek(36,54,x)  540 ise x in
alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 18
B) 72
C) 90
D) 108
E) 144
12.
B) 57
C) 46
D) 60
4
a  2 .6 4 a  2  6 2 olduğuna göre, a kaçtır?
A) 12
6. a,b,c birer pozitif tamsayı olmak üzere;
K = 4a  3 = 5b  1 = 3c  2 koşulunu sağlayan en küçük
K sayısı kaçtır?
A) 59
3
B) 4
C) 8
D) 6
E) 16
E) 61
13. Bir asker 9 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini
pazartesi günü tuttuğuna göre, 12 inci nöbetini hangi gün
tutar?
A) Salı
7. İki doğal sayının aritmetik ortalaması, küçük sayıdan 8
fazladır. Geometrik ortalaması büyük sayıdan 10 eksiktir.
Buna göre, küçük sayı kaçır?
A) 1
YGS-MAT
B) 3
C) 4
D) 9
D) Cuma
B) Çarşamba
C) Perşembe
E) Cumartesi
E) 25
1
Namık KARAYANIK
A
14. Bir işi Utku ile Tutku birlikte 9 günde yapabilmektedir. Utku
1
2 gün, Tutku 3 gün çalışırsa aynı işin
ü tamamlanıyor.
4
Buna göre, aynı işi Utku tek başına kaç günde yapar?
A) 10
B) 12
C) 9
D) 15
22. x ve y reel sayılardır.
x  y  2  2x  6  0 olduğuna göre, x  y toplamı
kaçtır?
A) 0
E) 16
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8
23. Şeker oranı %40 olan 90 gr şekerli suya, kaç gr şeker
ilave edilirse şeker oranı %60 olur?
15. Bir otelin odalarının bazıları 3 yataklı, bazıları 4 yataklıdır.
Otelde 21 oda ve 70 yatak olduğuna göre, 3 yataklı kaç
oda vardır?
A) 5
B) 7
C) 14
D) 12
A) 35
B) 40
A)  14
x 3  y 3  61 olduğuna göre x.y çarpımı kaçtır?
B) 28
E) 55
ve
 3  b  5 olduğuna göre,
3b  2a nın en küçük tamsayı değeri kaçtır?
x, y  N  olmak üzere,
A) 15
D) 50
E) 10
24. 0  a  3
16.
C) 45
C) 24
D) 20
B)  13
C)  11
D)  9
E)  7
E) 36
2
2
25. x  y  4x  2y  5  0 olduğuna göre, xy farkı
kaçtır?
A)  2
B)  1

 89 

26.
Z

 87 
A

18. Bir babanın şimdiki yaşı oğlunun 5 yıl önceki yaşının 4
A
katı, 5 yıl sonraki yaşının ise 2 katıdır. Çocuk doğduğunda
L
1 
   88 
3 
1 
   86 
2 
17. f : R  R, f ( x  x )  6  2x  2x
3
A) 10
B) 2
3
C) 0
ise
D) 6
E) 4
A
A
L
baba kaç yaşındadır?
A) 40
B) 35
A) 1
C) 30
D) 20
C) 0
B) 2
C) 3
C)
4
3
D)
5
3
D) 4
E) 5
E) 25

w vektörleri verilmiştir.
19. İki araç aynı anda aynı noktadan zıt yönlerde hareket
ediyor. Araçlardan birisi bir miktar yol aldıktan sonra geriye
dönüp geldiği yolun 3 katı kadar daha yol alınca diğer
araca yetişiyor. Bu iki aracın hızları oranı nedir?
B) 3
E) 2
1

2
?
1

3
27. Analitik düzlemde birim kareli kâğıtta
A) 2
D) 1
f (1)  ? Z
E)
 
u, v
ve
3
2
20. 70 gr un, 80 gr şeker ve 50 gr su bir kabın içerisinde
karıştırılarak homojen bir karışım elde ediliyor. Bu
karışımın 10 gramında kaç gr şeker bulunur?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 8
21. Pozitif tamsayılar kümesi üzerinde tanımlanan,
Buna göre,
hangisidir?
a  b  b a işlemine göre (64  2)  3  ?
A) 3
YGS-MAT
B) 2
C) 4
D) 8
A) (-17, 9)
E) 6
2
  
2u  3w  v
B) (-1, 3)
vektörü aşağıdakilerden
C) (1, -9)
D) (5, -9)
E) (-5, 3)
Namık KARAYANIK
A
28.
32.
A
A
m(EB̂D)  50
50
m( Â )  50
AD açıortay
AB  BC
0
BD  2 cm
m(DB̂C)  550
| BE || DC |
D
AC  6 cm
6
ise, A( ADC )  ?
m(ED̂B)  ?
x
E
B
2
A) 18
5
55
B
C
D
B) 12
C) 8
D) 6
E) 10
C
A) 15
B) 30
C) 25
D) 20
33.
E) 35
D
C
29.
A
ABCD dikdörtgen,
DF açıortay,
3. | AD | 2. | DC |
| FB | 4 2
| AB | 4 2 cm
| BC | 7 cm
DF  ?
E
m(B̂)  45 ise
0
4 2
A
B) 8 2
A) 16
B
Z
A
A
L
C
7
|AC| nin en küçük tamsayı değeri kaçtır?
A) 8
B) 5
C) 7
D) 6
A
x
AE  BD
| BC | 4 cm
| CD | 6 cm
Z
A
A
L
4
D
C
K
A
ABCD paralelkenar,
[ AC] köşegen,
K, köşegenlerin
kesim noktası
3. | EB | 2. | TC |
B
E
6
A) 28
B
B) 8
B) 25
C)
49
2
D) 24
E)
37
2
D
E
A) 4 2
T
E) 8
Alan( ABCD )  70 cm 2
Alan(CKEB )  ?
| AD | 3 5 cm
| AB | ?
C
D) 12 2
C) 12
34.
E) 4
30.
B
F
C) 4 3
D) 6
E) 5
35.
31.
m(BÂD)  m( AĈB)
A
AB  10 cm
BD  5 cm
DC  x kaç cm dir ?
10
5
B
A) 9
YGS-MAT
D
B) 10
x
C) 15
C
D) 12
A) 4
E) 20
3
B) 4 3
C) 6
D) 6 3
E) 8
Namık KARAYANIK
A
36.
O, çemberin merkezi
39.
DB  BC
D, teğet noktası
D
m(DB̂A )  ?
x
A
A) 40
||
B
O
B) 45
C) 50
C
D) 60
E) 75
A) 6
37.
B) 6 5
C) 8
D) 10
E) 12 5
E
D
5
2
F
4
C
A
B
O
40.
O, yarım çemberin merkezi,
Z
A
A
L
EF  5 cm, DF  2 cm
FC  4 cm ise,
çemberin çapı kaç cm dir ?
A) 10
B) 18
C) 14
D) 16
Z
A
A
L
E) 12
38.
x  2 y  12 doğruA(ABCO) kaç birim kare
Şekildeki ABCO karesinin B köşesi
sunun üzerindedir. Buna göre,
dir?
A) 10
YGS-MAT
B) 18
C) 14
D) 16
E) 12
4
Namık KARAYANIK
Download