ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı K. Mehmet TUĞRUL Doğum Tarihi 23.9

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı K. Mehmet TUĞRUL
Doğum Tarihi 23.9.1961
Doğum Yeri İstanbul
Eğitim Durumu:
1971-1978 İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi
1978-1984 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
1986-1991 İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. (uzmanlık eğitimi)
Uzmanlık Tezi: “Koroner Bypass Operasyonlarında %50 Azot Protoksit,
İsofluran, Halotan ve Enfluran’ın Kardiyovasküler ve
Solunumsal Parametrelere Etkileri”
Çalıştığı Kurumlar:
1985-1986 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD
(zorunlu hizmet)
1986-1991 İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. (uzmanlık
öğrencisi)
1991-1994 İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. (uzman doktor)
1994-2000 İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. (doçent doktor)
2000-2006 İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji AD. (profesör doktor)
Üyesi olduğu dernekler:
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Yoğun Bakım Derneği
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
European Association of Cardiothoracic Anesthesiologists
Yabancı Dil:
İngilizce
Download