TUNUS ÜLKE KREDİSİNE İLİŞKİN DUYURU

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

TUNUS ÜLKE KREDİSİNE İLİŞKİN DUYURU
Türk Eximbank tarafından Tunus’a açılacak 200 milyon ABD Doları tutarındaki krediye
ilişkin
Genel
Çerçeve
Anlaşması
yürürlüğe
girmiştir.
Kredi, Türk firmaları tarafından Tunus’a gerçekleştirilecek sermaye malı ihracatının ve Türk
müteahhitleri tarafından bu ülkede gerçekleştirilecek projelerin finansmanı amacıyla
kullandırılacaktır.
Projeler için ihracat kontrat bedeli; Türkiye’den gerçekleşen mal ve hizmet ihracatı ile 3.
ülkelerden alınacak mal ve hizmetin toplamı olup, Türkiye kapsamının %100’ünü geçmeyecek
şekilde ihracat kontrat bedelinin %85’ine kadar kredi sağlanacaktır. Bakiye % 15’lik kısmın
ihracatçıya alıcı/işveren tarafından ödendiği Bankamıza tevsik edilecektir. Ayrıca, Türk mal
ve hizmet tutarının %30’una kadar yerel harcama (Tunus) finanse edilecektir.
Tunus Cumhuriyeti’ne açılan krediden yararlanacak Türk ihracatçılarının resmi kredi
talebinden önce Türk Eximbank’tan Niyet Mektubu almaları gerekmektedir. Ayrıca, OECD
düzenlemeleri çerçevesinde ihracatçı firmalardan risk primi tahsil edilmektedir. Bu çerçevede,
firmaların Eximbank ile görüşmeden fiyat belirlememeleri, fiyat pazarlığına girişmemeleri ve
satış sözleşmesi imzalanmadan önce tahsil edilecek risk primi ile bilgi almaları önem arz
etmektedir.
Kredi başvuruları, Tunus Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı tarafından her işleme
yönelik kapak yazısı ile eki Borçlu Talep Formunun Bankamıza iletilmesi suretiyle
yapılacaktır. Projeler için resmi kredi talebinin ekinde işleme yönelik fizibilite raporu, mallar
için satış sözleşmesi yer alacaktır. Tunus Cumhuriyeti’ne açılan krediden yararlanacak Tunus
tarafı, Anlaşmanın yürürlüğe girmesini müteakip 4 yıl içerisinde kredi başvurusu
yapabilecektir
Kaynak: Türk Eximbank
Link: http://www.eximbank.gov.tr/dosyalar/genel/Duyurular/duyuru20130820.pdf
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı,Dıs Ticaret,Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı,mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret,Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına,başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download