A B C D

advertisement
GRUP
Piyasa
Platform
Pazar
1)
FDP’nin
Piyasa Değeri
(TL)
(2)
(3)
A
Pay Piyasası
30 Milyon
TL ve üstü
B
Pay Piyasası
C
Pay Piyasası
D
GİP
SİP
Piyasa Yapıcı
(PY)
veya
Likidite
Sağlayıcı
(LS)
Mevcut veya Düzenleme Kapsamında Getirilen İlave Kurallar
İşlem
Yöntemi
(4)
Kredili
İşlem
veya
Açığa
Satış
(5)
Açık Takas
Pozisyonu
Özkaynak Oranı
(6)
GENEL HÜKÜMLER
Özkaynak Hesabına
Konu Olabilecek
Oran
(7)
GENEL HÜKÜMLER
Brüt
Takas
Uygulaması
(8)
-
Sürekli
Müzayede
VAR
[ 10 - 30 )
milyon TL
-
Sürekli
Müzayede
VAR
%100
%50
YOK
10 milyon TL’nin
altı
VAR
Sürekli
Müzayede
YOK
%100
%0
YOK
YOK
Tek Fiyat
VAR
Sürekli
Müzayede
YOK
%100
%50
YOK
YOK
Tek Fiyat
-
-
Tek Fiyat
YOK
%100
%0
VAR
-
-
Tek Fiyat
YOK
%100
%0
YOK
-
YOK
NYİP
Gözaltı
Pazarı
Kısaltmalar: GİP Gelişen İşletmeler Piyasası, SİP Serbest İşlem Platformu, NYİP Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı, FDP Fiili Dolaşımdaki Pay, PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite Sağlayıcı
1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda işlem görecek payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart niteliğindedir.
(2) FDP’nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil şart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu şart aranmaz.
(3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart niteliğindedir.
(4) İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir.
(5) İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapılıp yapılamayacağını göstermektedir.
(6) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler
kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(7) İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse
mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(8) İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir.
Download