press release - Şeker Leasing

advertisement
BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 30 Mart 2012
JCR-Eurasia Rating,
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’yi
derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun görünümünü ‘Pozitif’,
Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ olarak yukarıya revize etmiştir.
JCR Eurasia Rating, “Şeker Finansal Kiralama A.Ş.”’yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, ‘BBB+ (Trk)’ olan
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun ‘Stabil’ olan görünümünü ‘Pozitif’, A-2 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-1 (Trk)’ olarak revize etti,
görünümünü ise (Stabil) olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para
Notları ‘BB’ olarak teyit etmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BB / (Stabil Görünüm)
BB / (Stabil Görünüm)
BBB+ (Trk) / (Pozitif Görünüm)
B / (Stabil Görünüm)
B / (Stabil Görünüm)
A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
AB
Çoklu rekabetin yaşandığı bir pazarda, genel merkezi ve yurtiçi temsilcilikleri vasıtasıyla faaliyetlerini yerel bazda yürüten Şeker
Finansal Kiralama A.Ş.; sektör ortalamalarının üzerindeki faiz marjı ile karlılık rasyolarındaki dikkat çekici yükselişini devam ettirmesini
bilmiş ve finansal kiralama alacaklarının müşteri tabanı dağılımında önemli gelişmeler kaydederek, sektörden pozitif yönde ayrışan
teminat seviyesi ile birlikte varlık kalitesini büyük ölçüde artırmıştır.
Hisseleri halka açık olan şirket, artan karlığına bağlı olarak kaynak yapısı içerisindeki yüksek öz kaynak düzeyini artırmaya devam etmiş
ve Şekerbank’ın ortaklık yapısı içerisinde yer alması sayesinde likidite yönetiminde ulaştığı istikrar seviyesini korumuştur. Şirketin,
finansman maliyelerini düşürmek, sektör genelinde var olan vade uyumsuzluğunu iyileştirmek ve sektöre özel kaynak kısırlığı
sorununu aşarak alternatif fonlama kaynakları yaratmak amacıyla almış olduğu tahvil ihracı kararının yakın gelecekte Şirketin
borçlanma vadesini olumlu etkileyeceği gibi maliyetlerini aşağı çekerek karlılığının daha da artmasına katkı sağlayacak bir zemin
oluşturması beklenmektedir.
Bankacılık dışı finansal piyasalarda bankalara ait mali kuruluşların önemli bir ağırlığının olması Türkiye Leasing Sektörü’nün de en
belirgin karakteristiğidir. 2008 yılında vergi mevzuatında yapılan değişiklik ve küresel kriz sonrasında finansal piyasalarda en çok
müşteri kaybına ve daralma eğilimine giren sektörde, 2010 yılı ve sonrasında devam eden yoğun bir rekabet mevcuttur. Vergi
teşvikleri yönünden 2011 yılındaki kısmi iyileştirme, sektöre ilişkin talep ve fiyatlandırmada nispeten rahatlama ve işlem sayısında
artma beklentileri sektörün görünümünü pozitif alana çekmiştir.
Ortakların ihtiyaç halinde Şeker Leasing’e uzun vadeli likidite veya özkaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili
operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu
“yüksek düzeyde” değerlendirilmiş olup, JCR-ER notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
JCR-ER olarak, Şeker Leasing’in, ortaklarından bağımsız olarak, mevcut bilanço kompozisyonundaki iyileştirilmelerin ve pazar payının
büyütülmesine yönelik başlamış süreçlerin devam ettirilmesi durumunda, bilançosunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek
yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu yine “yüksek düzeyde”
değerlendirilmiş olup, JCR-ER notasyonu içerisinde (AB) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analistlerinden Sn. Zeki M.ÇOKTAN ve Sn. Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2011 by JCR Eurasia Rating. Nispetiye Cad.Firuze Sok. Ceylan Apt. No:1-D:8 Akatlar/İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All of the information has been obtained from sources JCR ER believes are reliable. However, JCR-ER does not
guaranty the truth, accuracy, adequacy of this information. A JCR ER Rating is an objective and independent opinion as to the creditworthiness of a security and issuer, not a
recommendation to buy, hold, sell any security and to issue a loan. This rating report has been composed within the frameworks of SPK (Capital Markets Board of Turkey)
regulations and internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered by the NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download