press release - Vakıf Leasing

advertisement
BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 23 Mart 2012
JCR-Eurasia Rating,
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’yi
yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A (Trk)’,
görünümünü ise ‘Pozitif’ olarak belirledi.
JCR-Eurasia Rating, “Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.”yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal
Notu’nu ‘A (Trk)’ görünümünü ise (Pozitif) olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları
‘BB’ olarak değerlendirilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BB / (Stabil Görünüm)
BB / (Stabil Görünüm)
A (Trk) / (Pozitif Görünüm)
B / (Stabil Görünüm)
B / (Stabil Görünüm)
A-1 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
AB
Hisseleri halka açık olan ve organizasyon olarak son yıllarda büyük bir değişim geçiren şirketin temkinli ve varlık kalitesini ön planda
tutan yönetimi karlılık rasyolarını yükselterek sektör ortalamaları düzeyine ulaştırmıştır. İhtiyatlı yaklaşımıyla şüpheli alacak miktarında
sürekli bir azalma kaydetmiş, yakın geçmişte sektör ortalamasının oldukça üzerinde olan NPL oranını sektör ortalamasının altına
çekmiş ve şüpheli alacakları için bire bir karşılık uygulayarak aktif kalitesini yükselmiştir. Vakıf Leasing’in son üç yıldaki en önemli
başarılarından birisi de pazar payını iki kat civarında artırmış olmasıdır.
Bankacılık sektöründe önemli bir pazar payı ve stratejik yeri bulunan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun geniş ölçeğe yayılmış
şubeleri dahil, sahibi olduğu tüm networku vasıtasıyla faaliyetlerini yerel bazda yürüten Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., 2009 yılında
sektörün daralmasına rağmen büyümesini sürdürmüş, takip eden yılda ise sektör ortalamasının oldukça üzerinde büyüme oranlarına
ulaşmış, son yıllarda yaratılan içsel kaynaklarla geçmişteki donuk alacakların kar üzerindeki negatif baskıları azaltılmıştır.
Bankacılık dışı finansal piyasalarda bankalara ait mali kuruluşların önemli bir ağırlığının olması Türkiye Leasing Sektörü’nün de en
belirgin karakteristiğidir. 2008 yılında vergi mevzuatında yapılan değişiklik ve küresel kriz sonrasında finansal piyasalarda en çok
müşteri kaybına ve daralma eğilimine giren sektörde, 2010 yılı ve sonrasında devam eden yoğun bir rekabet mevcuttur. Vergi
teşvikleri yönünden 2011 yılındaki kısmi iyileştirme, sektöre ilişkin talep ve fiyatlandırmada nispeten rahatlama ve işlem sayısında
artma beklentileri sektörün görünümünü pozitif alana çekmiştir.
Ortakların ihtiyaç halinde Vakıf Leasing’e uzun vadeli likidite veya özkaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili
operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu
“yüksek düzeyde” değerlendirilmiş olup, JCR-ER notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
JCR-ER olarak, Vakıf Leasing’in, ortaklarından bağımsız olarak, mevcut bilanço kompozisyonundaki iyileştirilmelerin ve pazar payının
büyütülmesine yönelik başlamış süreçlerin devam ettirilmesi durumunda, bilançosunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek
yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu yine “yüksek düzeyde”
değerlendirilmiş olup, JCR-ER notasyonu içerisinde (AB) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analistlerinden Sn. Zeki M.ÇOKTAN ve Sn. Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2011 by JCR Eurasia Rating. Nispetiye Cad.Firuze Sok. Ceylan Apt. No:1-D:8 Akatlar/İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All of the information has been obtained from sources JCR ER believes are reliable. However, JCR-ER does not
guaranty the truth, accuracy, adequacy of this information. A JCR ER Rating is an objective and independent opinion as to the creditworthiness of a security and issuer, not a
recommendation to buy, hold, sell any security and to issue a loan. This rating report has been composed within the frameworks of SPK (Capital Markets Board of Turkey)
regulations and internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered by the NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download