tmmob elektrik mühendisleri odası bilgi belge merkezi(bbm)

advertisement
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLGİ BELGE MERKEZİ(BBM)
Döküman Bilgileri
EMO BBM Yayın Kodu
Makalenin Adı
Makalenin Yayın Tarihi
Yayın Dili
Makalenin Konusu
Makalenin Kaynağı
Anahtar Kelimeler
Yazar 1
:
:
:
:
:
:
:
:
112
Yurtsan ATAKAN’a Gönderilen Açıklama
20/01/2003
Türkçe
Lâtin-1 Karakter Kodları
Türk Dil Kurumu, 20/01/2003
Lâtin-1 Karakter Kodlar
Türk Dil Kurumu
Açıklama
Bu doküman Elektrik Mühendisleri Odası tarafından açık arşiv niteliğinde olarak bilginin
paylaşımı ve aktarımı amacı ile eklenmiştir.
Odamız üyeleri kendilerine ait her türlü çalışmayı EMOP/Üye alanında bulunan veri giriş
formu aracılığı ile bilgi belge merkezinde yer almasını sağlayabileceklerdir. Ayrıca diğer
kişiler çalışmalarını e-posta ([email protected]) yolu ile göndererek de bu işlemin
gerçekleşmesini sağlayabileceklerdir. Herhangi bir dergide yayınlanmış akademik
çalışmaların dergideki formatı ile aynen yer almaması koşulu ile telif hakları ihlali söz
konusu değildir.
Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi’nde yer alan tüm bilgilerden kaynağı
gösterilerek yararlanılabilir.
Bilgi Belge Merkezi’nde bulunan çalışmalardan yararlanıldığında, kullanan kişinin kaynak
göstermesi etik açısından gerekli ve zorunludur. Kaynak gösterilmesinde kullanılan
çalışmanın
adı
ve
yazarıyla
birlikte
belgenin
URL
adresi
(http://bbm.emo.org.tr/genel/katalog_detay.php?katalog=2&kayit=112) verilmelidir.
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bilgi Belge Merkezi Yayınlanmış Makaleler Kataloğu Kayıt No: 112
Yurtsan ATAKAN’a Gönderilen Açıklama (20.1.2003)
Sayın Yurtsan ATAKAN,
15 Aralık 2002 tarihli Hürriyet gazetesinde "Harf devrimi tehlikede" başlığıyla yayımlanan
yazınız üzerine konu Kurumumuzca değerlendirilmiş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığına başvurulması gerekli
görülerek anılan başkanlıklara birer yazı gönderilmiştir.
Sizin de yazınızda belirttiğiniz gibi yazı birliğimiz açısından konu son derece önemlidir. Ulu
önder Atatürk'ün kültürümüze kazandırdığı yeni Türk yazısındaki Türkçe’ye özgü Ç, ç, Ğ, ğ,
ı, İ, Ö, ö, Ş, ş, Ü, ü harflerinin bilgisayarlardaki Lâtin-1 karakter kodları içerisinde yer
almaması, başta e-posta iletişiminde olmak üzere çeşitli bilgisayar yazılımlarında sorunlara
yol açmaktadır. Çeşitli kuruluşlarca üretilen yazılımlarda bu karakterler için değişik çözüm
yollarına başvurulmakta, bu da bilgisayarlar ve yazılımlar arasında uyumsuzluğa yol
açmaktadır. Bu durumda bilgisayar kullanıcıları söz konusu karakterleri kullanmak yerine
Lâtin yazısındaki temel karakterleri tercih etmektedirler. E-posta iletilerinde de benzer
uygulamaya başvurulması, giderek Türkçe’ye özgü harflerin bilgisayar ortamında
kullanılmaması gibi bir tehlikeyi gündeme getirmektedir. "Yazı Devrimi" çalışmaları
sırasında bir komisyonda belirlenen bu harflerin bir bölümünü bizzat Atatürk'ün belirlediğini
bilmekteyiz. Bilişim teknolojilerinin giderek geliştiği ve hayatın pek çok alanını etkilediği göz
önüne alınacak olursa, dilimiz açısından son derece önemli olan bu soruna bir çözüm bulmak
gerekmektedir.
Öte yandan Türk dünyasında ortak alfabe kullanılması düşüncesi de, Türkçe karakterlerin
Lâtin-1 karakter kodları içerisinde yer almaması yüzünden güçlüklerle karşı karşıyadır. Bu
nedenle bazı Türk cumhuriyetlerinde ş sesi için sh, ç sesi için ch harf grupları kabul edilmiş, ö
ve ü sesleri de o' ve u' biçiminde karşılanmaya başlanmıştır.
Hem ülkemizde yazı birliğinin korunması hem de Türk dünyasında ortak alfabe
kullanılmasının sağlanması bakımından, her türlü bilgisayar yazılımında ve donanımında
Türkçe karakter zorunluluğu ile ilgili düzenlemenin bir an önce yapılması ve gerek ülkemizde
üretilen, gerek ithal edilen her türlü yazılım ve donanımda Türkçe karakter setinin yer alması
zorunluluğunun getirilmesi ve standart olarak kabul edilen Lâtin-1 karakter kodlarına Türkçe
karakterlerin yerleştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması gereklilik hâline gelmiştir.
Kurumumuz, bilimsel anlamda bu konuda üzerine düşen görevi yapmaya hazırdır.
Dilimiz Türkçe için gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılığa teşekkür eder, saygılar sunarız.
Türk Dil Kurumu
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards