R3 de bir düzleme dik olmayan bir doğrunun izdüşümü yine bir

advertisement
RU B
BU
G
2011 - 2012 ÖĞRETİM YILI HASAN TEKİN ADA ANADOLU LİSESİ
12.SINIFLAR 1.DÖNEM 1.GEOMETRİ YAZILI SORULARI
ADI SOYADI :
NUMARASI :
SINIFI :
18.11.2011
Her sorunun doğru çözüm basamakları puanlandırılır , her sorunun tam çözümü 10 puan değerinde, süre 1 ders saatidir.
1. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarını D ile yanlış olanlarını Y ile kodlayınız.
4.
T
R2 de bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir
A
dik doğru çizilebilir.
R3 de bir düzleme dik olmayan bir doğrunun
C
B
%
[TA]⊥E , m( ABC ) = 90o , |AC| = 3 2 cm ,
|AB| = |AT| = 3 cm , olduğuna göre Alan(TBC) kaç
cm2dir?
izdüşümü yine bir doğrudur.
R3 de bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnızca bir tane aykırı doğru çizilebilir.
R3 de dik kesişen iki düzlemin sonsuz sayıda
ortak doğrusu vardır.
Bir düzlemin kesişen iki doğrusuna, kesişme
noktasında dik olan doğru, bu düzleme diktir.
2. Uzayda aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
Aynı doğruya paralel olan iki düzlem birbirine
paraleldir.
Bir düzlemin içindeki bir doğruya paralel olan
ve düzlem içinde bulunmayan her doğru, bu düzle-
5.
E
me paraleldir.
İki paralel doğrudan birine paralel olan bir düz-
D
lem, diğer doğruya da paralel olur veya o doğruyu
C
F
içine alır.
B
A
Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgen şeklindeki
arsa dolgu yapılarak AFED dikdörtgenine dönüştürülüyor.
|AD| = 5cm , |AB| = 4cm, |FB| = 3cm
olduğuna göre arsada kaç cm2lik artış olmuştur?
Bir doğru kesişen iki düzlemin her birine paralel
ise bunların arakesitine de paraleldir.
Paralel iki doğrudan geçerek kesişen iki düzlemin arakesiti, o doğrulara da paralel olur.
3.
C
D
B
A
F
E
H
G
R3 de ABCD,AFED,FGHE karelerinin bir kenarı 1
br uzunluğundadır. Buna göre bu düzlemler üzerinde hareket etmek koşuluyla C noktasından G noktasına gidilebilecek en kısa yol kaç br dir?
Çalışmak hayat,
düşünmek ışıktır
Victor Hugo
B
B
6.
B
8.
E
y
A(3,3)
9
D
C
0
x
B(1,-2)
A
12
C(6,-5)
B
ABC nin x ekseni üzerindeki dik izdüşüm uzunluğu:
ABCD kare , [ED]⊥(ABCD) , |ED| = 9cm |AB| = 12
cm olduğuna göre Alan(EBC) kaç cm2dir?
cm
ABC nin y ekseni üzerindeki dik izdüşüm uzunluğu:
cm
9.
F
D
C
K
E
7.
A
B
ABCD kare düzlemi ile AEFD dikdörtgen düzlemi
arasındaki ölçek açı 45odir. |AB| = 3 2 , |AE|= 4 ve
|EK| = 2.|KF| olduğuna göre, |KB| kaç brdir?
P
O
M
R
E
Şekilde [OM] ve MR , E düzlemi içinde yer almaktadır.
[PO]⊥(E) , [OM]⊥[MR] , |OP| = 2br, |OM| = 3br ,
|MR| = 1 br olduğuna göre |PR| kaç br dir?
10. Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.
• Herhangi üçü doğrusal olmayan 7 nokta
tane düzlem belirtir.
• 4 ü düzlemsel 7 nokta
•
tane düzlem belirtir.
tane doğru düzlemi en fazla 56 bölgeye ayı-
rır.
Deniz KARADAĞ
Nurten TALAN
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
MATEMATİK ÖĞRETMENİ
Download