6. HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUAN, SÜRE BİR DERS

advertisement
ÖZEL ACAR KALİTE DEĞER MİLAT TEMEL LİSESİ
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 12/... GEOMETRİ
2. YAZILI YOKLAMA SORULARI
Adı-Soyadı:
Sınıf-no:
SORU
Değeri
PUAN
1.
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
E: 2x + 3y – 5z = 14
P: 4x + y – a.z = 1
düzlemleri dik olduğuna göre, a kaçtır?
6
10
7
10
8
10
9
10
10
10
Toplam
100
6. d1 : x  2  y  1  z  1 ve d2 : x  1  y  2  z  3
3
6
4
1
2
m
doğruları
veriliyor.
d1  d2 ise m kaçtır?
A(1,2,5) noktasından geçen ve N(3,1,–2) vektörüne dik olan
düzlemin denklemini yazınız.
2. P(–2,1,3) noktasının 2x + y – 2z + 5 = 0 düzlemine uzaklığı 7.
kaç birimdir?
3. E1 : 2x +3y –2z + 1 = 0
E2 : 4x + 6y – 4z + 5 = 0
Düzlemleri arasındaki uzaklık kaç birimdir?
8. d1 :
x  7 y  1 z  10
x  3 y 1 z 1


ve d2 :


1
1
2
2
1
1
doğruları arasındaki açının kosinüsünü bulunuz.
9. R3 te aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi ve hangileri doğrudur?
4.
A(2,3,1) ve B(0,4,8) noktalarından geçen doğrunun denklemini
yazınız.
I. Paralel iki düzlemi kesen üçüncü düzlemin ara kesitleri paraleldir.
II. İki noktadan yalnız bir düzlen geçer
III. Aynı doğru üzerinde bulunmayan farklı üç nokta bir düzlem belirtir.
5. Uzayda 11 tane farklı düzlem uzayı; en az kaç bölgeye
ayırır?
10. R3 aşağıdaki ifadelerden doğru ve yanlış olanları belirleyiniz.
I.
Farklı iki noktadan geçen bir tek doğru vardır.
II. Farklı iki düzlem kesişirse, bu düzlemlerin arakesiti bir doğrudur.
III. Farklı iki düzlemin en çok iki ortak doğrusu vardır.
IV. Doğru ile düzlemin farklı iki ortak noktası varsa doğru düzlemin
içindedir.
V.Kesişen farklı iki doğru bir tek düzlem belirtir
HER SORUNUN DOĞRU CEVABI 10 PUAN, SÜRE BİR DERS SAATİDİR.
www.akademitemellisesi.com
Ramazan ACAR
GEOMETRİ ÖĞRETMENİ
Download