ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarih

advertisement
ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
___________________________________________________________________________
Toplantı Tarihi:09.10.2009
Toplantı Sayısı: 2009/34
Karar No: 2009/34–06
“Özel Öğrenci” konumunda 2009–2010 Eğitim - Öğretim yılı güz yarıyılında ders almak isteyen yüksek öğretim
kurumu mezunlarına ait dilekçeler üzerinde görüşüldü.
“Özel Öğrenci” konumunda 2009–2010 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında aşağıda belirtilen derslere kayıt
yaptırma isteklerinin anabilim dalı başkanlıklarının olumlu görüşü dikkate alınarak, EÜ Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği’nin 18. maddesi uyarınca, her bir kredi saati başına 12.00 TL katkı payı yatırarak kabulüne
oy birliği ile karar verildi.
Adı ve Soyadı
Ferhan TEKİN
Gülhan ERDOĞAN
Mehmet BABACAN
Hüseyin BENLİ
Nihan GÜLSOY
Alacağı Dersler
BİM 511 Veri Madenciliği
FİZ 513 Spektroskopik Analiz Yöntemleri I
FİZ 542 X-Işınları Kristolografisi
KİM 559 Titreşim (IR-Raman) Spektroskopisi
FİZ 505 Termodinamik
FİZ 507 Fizikte Matematik Metotlar I
FİZ 530 Kuantum Mekaniği I
TEM 511 Boyaların ve Renklerin Kimyası
TEM 545 Tekstil Terbiyesinde Ekolojik Yaklaşımlar
TEM 601 Tekstil Yapısal Kompozitlerde Özel Konular
İNŞ 583 Yapay Sinir Ağları ve Mühendislikteki Uygulamaları
ENM 529 Deneysel Tasarım
ENM 517 Bulanık Sistemler ve Kontrol
Download