Java Applet Temelleri : Konsolda yazılan

advertisement
Konsolda yazılan uygulamanın, Desktop Application ve Applet olarak çalıştırılması
Konsolda yazılan uygulamanın, Desktop Application ve
Applet olarak çalıştırılması
Örnek uygulama ile javada basit bir girdi işleminin konsol, masaüstü
uygulaması ve web sayfası içerisindeki kullanımları gösterilmiştir.
Konsol örneği
import java.io.*;
class konsol {
public static void main(String args[]) throws IOException {
BufferedReader BasilanTus = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.println("isminizi giriniz : ");
String isim = new String(BasilanTus.readLine());
System.out.println("Java Sinifina Hos Geldiniz! " + isim);
BasilanTus.close();
}
}
Desktop Application
import javax.swing.JOptionPane;
class DesktopApplication {
public static void main(String args[]) {
String isim = JOptionPane.showInputDialog("Lutfen isminizi giriniz :");
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Java Sinifina Hos Geldiniz! " + isim,
"Hosgeldiniz1SW programi", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
System.exit();
}
}
www.dijitalders.com
Konsolda yazılan uygulamanın, Desktop
Application ve Applet olarak
çalıştırılması
1
Konsolda yazılan uygulamanın, Desktop Application ve Applet olarak çalıştırılması
Applet
import javax.swing.*;
import java.awt.Graphics;
public class AppletUygulamasi extends JApplet {
String isim;
public void init() {
isim = JOptionPane.showInputDialog("isminizi giriniz : ");
}
public void paint(Graphics g) {
g.drawString("Java sinifina Hosgeldiniz " + isim, 25, 25);
}
}
www.dijitalders.com
Konsolda yazılan uygulamanın, Desktop
Application ve Applet olarak
çalıştırılması
2
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards