29PT5307/62 Philips TV ve Kristal Netlik

advertisement
Philips
TV ve Kristal Netlik
29"
real flat
29PT5307
Görüntü deneyiminizi geliştirin
Kristal Netlik ile
Bu 29" TV, yüksek kontrastlı ve bozulmasız, kristal netlikte görüntüler veren bir Real Flat
resim tüpüne sahiptir. Ayrıca bu sette yerleşik 2 hoparlörle sağlanan stereo ses efekti ve
teletext de bulunur.
Daha detaylı ve daha kaliteli görüntüler
• Gerçek Düz (Real Flat) görüntü tüpü çok gerçekçi görüntüler sağlar.
• Kristal Netlik görüntü derinliğini artırır
Heyecan verici ve gerçeğe yakın sesler
• Daha güçlü dinleme deneyimi için canlı gibi stereo ses
Kullanım kolaylığı için tasarlandı
• Görüntüleme yönteminizi özelleștirmek için Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses
• Teletexte hızlı erișim için 10 Sayfa Akıllı Metin.
29PT5307/62
TV
29" real flat
Teknik Özellikler
Görüntü/Ekran
•
•
•
•
En-boy oranı: 4:3
Diagonal ekran boyutu: 29 inç / 72 cm
Görüntü ekranı tipi: Real Flat resim tüpü
Görüntü geliștirme: Siyah iyileștirme, Renk Sıcaklığı
Ayarı, Kristal Netlik, Keskinlik Ayarı
• Görüntü ișleme: 50 Hz
• Diagonal görünür ekran boyutu: 68 cm
Ses
• Müzik Gücü: 10 W
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 5 W
• Ses Sistemi: Stereo
Hoparlörler
• Dahili hoparlörler: 2
Tuner/Alma/Verme
•
•
•
•
Anten Giriși: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
Kanal Sayısı: 100
Tuner bantları: hiper bant, S Kanalı, UHF, VHF
TV sistemi: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G,
SECAM D/K
• video oynatma: NTSC
Özellikler
Bağlanabilirlik
• Ext 1 Skart: Ses Sağ/Sol giriș, Ses Sağ/Sol çıkıș,
CVBS çıkıșı, CVBS giriș, RGB giriș
• Ext 2 Skart: S-video giriși, Ses Sağ/Sol giriș, Ses Sağ/
Sol çıkıș, CVBS giriș, CVBS çıkıșı
• Skart sayısı: 2
kolaylıklar
• Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi
• Saat: Uyku Zamanlayıcısı
• Kurulum Kolaylığı: otomatik ayar sistemi (ATS),
otomatik hafızaya alma, İnce Ayar, PLL Dijital Ayar,
Sıralama
• Kullanım kolaylığı: Akıllı Görüntü Kumandası, Akıllı
Ses Kumandası
• Uzaktan Kumanda: TV
• Uzaktan kumanda tipi: RCLE011
• Ekran Format Ayarları: 16:9 sıkıștırma, 4:3
• Teletekst: 10 sayfa
Güç
• Șebeke elektriği: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
• Güç tüketimi: 87 W
• Bekleme durumunda güç tüketimi: <1W
•
Yayın tarihi 2016-12-14
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
Sürüm: 3.0.5
Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.
12 NC: 8670 000 25568
EAN: 87 12581 30390 7
www.philips.com
Real Flat resim tüpü
Daha düz bir tüp daha geniș izleme açısı sağlarken,
yansımaları da en aza indirerek, mümkün olan en iyi
görüntüyü sağlar.
Kristal Netlik
Artı kontrast ve renk geliștirme gibi görüntü
iyileștirme özelliklerini bir arada sunan Kristal Netlik,
görüntü derinliği sağlar.
Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses
Akıllı Görüntü ve Akıllı Ses için Philips önayar
modları, uzaktan kumanda üzerindeki tek bir tuș
yoluyla doğrudan erișim sağlar. Çeșitli görüntü ve ses
modları için optimum görüntü ve ses ayarları
seçebilirsiniz.
10 Sayfa Akıllı Metin
Teletext, çoğu yayıncının yayınladığı ortak bir
sistemdir. 10 sayfalık akıllı metin özelliği, sayfaları
değiștirirken son derece hızlı bir bilgi erișimi sağlar.
Stereo ses
Daha güçlü dinleme deneyimi için canlı gibi stereo ses
Download