Sayı : TİM.EİB.GSK.00.1/10533 İzmir, 20/10/2014 Konu : Kuru

advertisement
Sayı
Konu
:
:
TİM.EİB.GSK.00.1/10533
Kuru İncirde Hidrojen Peroksit Kullanımı Hk.
İzmir, 20/10/2014
Sayın Üyemiz,
Ülkemizde olduğu kadar, yurt dışında da çeşitli şekillerde ağırlıklı olarak tüketilen ülkemiz
incirlerinde son yıllarda önemli miktarlarda kullanılmakta olan ve insan sağlığına ciddi biçimde zarar
veren hidrojen peroksit denetimlerinin iç piyasada ve ihracata giden ürünler üzerinde yoğun bir
şekilde yapılabilmesi hususlarını görüşmek üzere İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın
Ahmet Güldal ile Yönetim Kurulumuzdan bazı üyelerin katılımıyla 17 Ekim 2014 Cuma günü bir
toplantı yapılmıştır.
Toplantıda; bugüne kadar yapılan çalışmalara karşılık, sorunun tam anlamıyla çözülememiş
olmasının yakın bir zamanda kuru incir ihracatımıza ciddi zararlar vereceği ve ülkemiz imajını önemli
ölçüde zedeleyeceği dikkate alınarak, karşılıklı görüşler aktarılmış ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri
ile bu ürünün işlendiği ve satıldığı tüm işyerlerindeki ve pazar yerlerindeki denetimlerinin
hızlandırılacağı ve Birliğimiz ile sürekli iletişim halinde olunacağı hususlarında mutabık kalınmıştır.
Sorunun çözümüne katkı sağlamak adına başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri
olmak üzere ilgili kuruluşlara her tür destek, bilgi ve katkı verilecek olmakla birlikte, sorunun;
öncelikle halk sağlığını ilgilendiren bir boyutu olması yanında, dış piyasada ülkemiz imajını da önemli
ölçüde zedeleyecek sonuçları olacağından hareketle, üyelerimizin ürünün satıldığı yerlerde hidrojen
peroksitli olduğunu düşündükleri incirler için “Alo 174 Gıda Hattı”nı arayarak ihbarda
bulunmaları ve sonucundan bilgi istemelerinin (geri dönüş) sorunun çözümüne önemli katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Bilgileriniz ve tüm ihracatçılarımızı ve ürünün satıldığı gıda işyerlerini töhmet altında bırakan
bu sorunun bir an evvel giderilmesi hususunda tüm üyelerimizin desteklerini bekler, kuru incir
sezonumuzun hepimize hayırlı olmasını dileriz.
Birol CELEP
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
5070 sayılı kanun gereğince Emre Çoğulu
(20.10.2014 14:21:40) tarafından güvenli
elektronik imza ile imzalanmıştır.
ID:61757768120141020135037
Bu Kod İle http://evrak.egebirlik.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
1/1
Ayrıntılı bilgi için: Tahir Kanlıkuyu - Şube Müdürü
Ece Karaman - Şef
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:61757768120141020135037. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards