Devamını Okumak İçin Tıklayınız

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Sayı: TİM.AKİB.12.KİMYA.2014/225391
rsin, 14/05/2014
Me
Konu: Hindistan-Anti-Damping Önlemleri
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 12.052014/3638 sayılı
yazıları aşağıya çıkarılmıştır.
"Bilindiği üzere, Hindistan tarafından Çin Tayvanı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin
yanı sıra ülkemiz menşeli "Peroksisülfatlar” (Persülfatlar)” ithalatına karşı 17 Ekim
2012 tarihinde bir anti-damping soruşturulması başlatılmıştır. Yeni Delhi Ticaret
Müşavirliğimizden alınan 9 Mayıs 2014 Tarihli yazıda, 4 Mart 2014 tarihinde
yayımlanan nihai bulgular çerçevesinde anılan soruşturmanın ülkemiz açısından
herhangi bir önlem alınmadan sonlandırıldığı ifade edilmektedir.
Öte yandan, Hindistan tarafından Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Güney Kore ve
Avrupa Birliği'nin yanı sıra ülkemiz menşeli "Hidrojen Peroksit” ithalatına karşı 18
Temmuz 2008 tarihinde bir anti - damping vergisi uygulanmasına hükmedilmiş ve
mezkûr önlem 4 Eylül 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti - Damping Anlaşması'nın 11.3 maddesine göre bir
üretim dalı tarafından/ adına usulüne uygun olarak yapılan bir talep üzerine veya
re'sen başlatılan bir gözden geçirme soruşturması sonucunda, önlemin sonra
erdirilmesinin damping ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine
yol açmasının mümkün olduğunun tespiti halinde, söz konusu önlemler uygulanmaya
başlandıkları tarihten itibaren 5 yıl içerisinde sona ermektedirler.
Mezkûr uygulama esasları çerçevesinde, bahse konu olan ülke tarafından Hidrojen
Peroksit ithalatında uygulanan anti-damping vergilerinin 2013 yılının Eylül ayı
içerisinde yürürlükten kalktığına ya da devamına ilişkin bir nihai gözden geçirme
açılması yönünde başvuru alındığına ilişkin olarak Hindistan makamlarınca tarafımıza
bugüne kadar herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır. Bununla beraber, Hindistan
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
tarafından DTÖ Anti-Damping Uygulamaları Komitesi'ne yapılan ve 15 Nisan 2014
tarihinde yayımlanan bildirime göre söz konusu önlem 4 Eylül 2013 tarihinde
yürürlükten kalkmıştır.
Bu itibarla, ülkemiz menşeli Persülfatlar ve Hidrojen Peroksit ihracatı bundan sonraki
dönemde Hindistan pazarına girişte herhangi bir anti-damping önlemi uygulanması ile
karşılaşmayacaktır.”
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download