basın açıklaması - JCR Eurasia Rating

advertisement
BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 28 Temmuz 2015
JCR Eurasia Rating ,
“Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.” ’yi ve
“Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları” ‘nı
Derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk)/Stabil’
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ise ‘BBB-(Trk)’/Stabil’ olarak teyit etmiştir.
JCR Eurasia Rating, “Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.”yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek,
‘Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk)/Stabil’, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ‘BBB-’/Stabil teyit etmiş ve Kısa Vadeli Ulusal
Notu’nu ise ‘A-3’/Pozitif olarak teyit etmiştir. Diğer notlarla birlikte detaylar aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB-/ (Stabil Görünüm)
BBB-/ (Stabil Görünüm)
BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)
A-3/ (Stabil Görünüm)
A-3/ (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Pozitif Görünüm)
2
B
Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) başta olmak üzere reel sektör firmalarına alternatif fonlanma kanalı yaratarak ülke ticari faaliyetlerine ve
ekonomisine katkı sağlamayı sürdüren Faktoring Sektörü, KOBİ ağırlıklı ülke ticari faaliyet yapısı, kısa vadeli alacak yapısıyla piyasa koşullarına hızlı
uyum seviyesi, nispeten düşük penetrasyonu, yakın geçmişteki düzenlemeler ve yapılanmalarla güçlenen yasal altyapısı ve artan temsil kabiliyeti ile
oluşan pozitif görünümünü, yurt dışı ve yurt içi ekonomik-politik gelişmelerin piyasalarda yarattığı volatilitenin olası negatif etkilerine rağmen,
bankacılık dışı finansal kesim şirketlerine alternatif fonlama kanalı yaratan Takasbank Para Piyasası’na (TPP) üyelik uygulaması ve ihracatçı şirketlere
uygun maliyetli fonlanma imkânı yaratan Eximbank ve faktoring şirketleri işbirliğiyle, gelecek dönemler için de devam ettirmiş, sistemik destek
seviyesini güçlendirmiştir.
1998 yılında faaliyete başlayan “Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.” ,2010 yılında Başaran Grubun bünyesine katılmasıyla sonucunda hızla
büyüyen şirket, finansal performansını geliştirmek ve karlılık odaklı bir anlayış ile geçmiş dönemlerde kullanmakta olduğu iki şubesini kapatmıştır.
Bununla beraber, tamamlanan mali yıl itibari ile sektör ortalamasının altında seyreden öz kaynak seviyesi, 2015 yılının ikinci çeyreği itibari ile
tamamı nakit karşılanan sermaye artışı ile desteklenerek 30milton TL’ye ulaşmış ve faktöring şirketlerine getirilen asgari sermaye tutarının üzerine
çıkılmıştır.
Şirketin öz kaynak seviyesi içsel kaynak üretme kapasitesi ve büyümenin finansmanına yönelik ihtiyaçların tahvil ihracıyla çeşitlendirilerek mevcut
likidite seviyesinin artırılması, FX riski içermeyen bilanço yapısı, güçlü teminat seviyesi, tecrübeli yönetim kadrolarının varlığı ve Şirketin ileriye
yönelik büyüme stratejilerinin gerçekleşme kabiliyetinin yüksekliği ile yaratılacak içsel kaynak ve nakit akımlarının borç faiz ödemelerini karşılama
gücü ile beraber dikkate alındığında, Kısa ve Uzun Vadeli Ulusal Notlarının teyit edilmesinde etkin rol oynamıştır. Bankalara ait kuruluşlar tarafından
domine edilmiş, yoğun fiyat rekabetinin yaşandığı sektörde, şirketin yüksek konsantrasyona sahip müşteri portföyü ve sektörün oldukça üstünde
süregelen NPL rasyosu şirketin varlık kalitesi ve karlılık rasyoları üzerinde baskı unsuru olmaya devam etmektedir.
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Hüseyin BAŞARAN, ihtiyaç halinde Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.’ye finansal güçlerinin
yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine
sahip oldukları kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR-ER notasyonu içerisinde (2) olarak belirlenmiştir.
JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin büyüme potansiyeli, aktif kalitesi, organizasyon
ve likidite yapısı dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını genişleterek gelir yaratma kapasitesini artırması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri
yönetebilecek yeterli deneyime ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR-ER notasyonu içerisinde, Kredi Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin
Ortaklardan Bağımsızlık notu (B) olarak belirlenmiştir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz
analisti Sn. Orkun İNAN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90(212)352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating principles
and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download