sizlerden gelen sorular #1

advertisement
SİZLERDEN GELEN
SORULAR #4
Ökaryot bir hücreye ait DNA molekülünün bir gen bölümündeki pürin bazlarının toplam sayısı
bilinmektedir.
Buna göre ilgili gende,
I. Toplam zayıf hidrojen bağı sayısı
II. Toplam nükleotit sayısı
III. Toplam pirimidin baz sayısı
Niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
1
2
Bitki köklerindeki emici tüy hücrelerinin ozmotik basıncı,
I. Toprak çözeltisinin ozmotik basıncına eşit,
II. Toprak çözeltisinin ozmotik basıncından az,
III. Toprak çözeltisinin ozmotik basıncından fazla
olabilir.
Bu durumlardan hangilerinde kök emici tüyleri toprak çözeltisindeki mineralleri aktif taşıma ile
alabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
3
Lizozomlardaki enzimler,
I. Aktif taşıma ile alınan maddeler,
II. Hasar görmüş organeller
III. Fagositoz ile alınan besinler
Yapılarından hangilerini parçalayabilme özelliğine sahiptirler?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Aşağıdaki olaylardan hangisi ilgili hücrenin ökaryot olduğunu kanıtlar?
A) Aktif taşıma ile madde alımı
B) Çekirdekle üretilen mRNA’ların siztoplazmaya geçmesi
C) Fotosentez sonucu oluşan oksijenin atmosfere verilmesi
D) Protein sentezinin genetik şifreye göre gerçekleşmesi
E)
Glikozun fazlasının glikojen olarak depolanması
4
Aşağıda üç farklı polipeptidi meydana getiren aminoasitlerin diziliş sırası gösterilmiştir.
Polipeptid
Aminoasit diziliş sırası
X

KLMNEFGHHKL
Y

KLNKGFEHEEM
Z

KKFNNMLHNL
X, Y ve Z polipeptidleriyle ilgili olarak,
I. Bu polipeptidlerin sentezi sırasında açığa çıkan su sayısı X = Y > Z şeklindedir.
II. X, Y ve Z polipeptidlerinin yapısındaki aminoasit çeşitleri aynıdır.
III. Polipeptidlerin sentezi için şifre veren DNA’daki aktif genlerin nükleotit dizilişleri aynıdır.
Açıklamalarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
5
Download