Grundfos AUTOADAPT ile atık su pitini kolaylıkla idare edebilir ve

advertisement
Ekim 2011
ÜRÜN TANITIMI
Grundfos AUTOADAPT ile atık su pitini kolaylıkla
idare edebilir ve masrafları azaltabilirsiniz
AUTOADAPT özelliğini taşıyan pompalar, atık su
pitindeki tüm koşullara rahatlıkla uyum sağlar.
AUTOADAPT işlevli pompalar, diğer pompalara nazaran %75 daha az servis ihtiyacı duyduğu gibi,
aynı zamanda kurulum ve çalıştırma masraflarını
da %50’ye kadar düşürür.
AUTOADAPT işlevli Grundfos atık su öğütücülerinin
yanı sıra drenaj, pis su ve atık su pompaları da
atık suyun pitte bulunan tüm harici sensörlerden,
şalterlerden ve kablolardan etkili bir şekilde tahliye edilmesini sağlar.
Atık su transferini başarıyla yürütebilirsiniz
AUTOADAPT özel, endüstriyel ve belediyeye ait atık
su uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilecek
yenilikçi, patentli ve akıllı çözümler sunan bir
işlevdir. Sensörlerin hepsi, atık su pitindeki
koşullara otomatik olarak uyum sağlayan,
kurulum ve çalıştırma süreçlerini kolaylaştıran ve güvenilirliği arttıran tek
bir pompaya bağlıdır.
“Geleneksel çözümlere baktığımızda şamandıralı şalter
ve kablolar, dalgıç atık su
pompalarının
kullanıldığı kurulumlar için daima
zayıf bir halka olmuştur.”
diyen Grundfos İş Geliştirme Müdürü Jim Rise
sözlerine şöyle devam
ediyor: “Atık su pitinde
yaşanan sorunların en
önemli kaynağını arıza
yapan şamandıralı şalterler ile elektrotların
oluşturduğunu
düşünürsek bunları sistemden çıkarmak
zayıf halkadan
da kurtulmak
anlamına gelir.
Ayrıca bu çözüm,
masraf-
ların da önemli miktarda azaltılmasına yardım
eder.”
Çalıştırma sürecini kolaylaştırabilir; servis ihtiyacını ve masraflarınızı azaltabilirsiniz.
Etkili bir denetim ve alarm işlevi üstlenen AUTOpompa sistemlerinin güvenilir bir şekilde
çalışmasını sağlar ve çalıştırma ile kurulum masraflarını %50’ye kadar azaltır. Standart olarak
AUTOADAPT işlevli tüm pompalarda bulunan dâhili
izleme özelliği ile pompanın kuru çalışma olasılığı
ortadan kalkar. Risk taşıyan uygulamaların pompa sisteminden uzaklaştırılması servis ihtiyacında
da %75’e kadar bir azalma sağlar.
ADAPT,
AUTOADAPT karmaşıklığı ortadan kaldırır. Atık su
pitine yerleştirilen AUTOADAPT özellikli pompalar,
pitteki koşullara otomatik olarak uyum sağlar
ve pitte bulunan diğer pompaları da tespit eder.
Sayıları dördü aşmayacak şekilde pitteki pompalar
başlatma/durdurma seviyesini otomatik olarak
kalibre edebilir ve sürekli en ideal performans
garantisiyle dönüşümlü şekilde çalışabilir. Daha
da önemlisi, debinin yüksek olduğu zamanlarda
pompalar paralel çalışarak bu yeni duruma uyum
sağlayabilir.
Çok sayıda farklı uygulama için AUTOADAPT işlevini
kullanabilirsiniz.
“Grundfos olarak AUTOADAPT’ın geliştirilmesi
ve piyasaya sunulmasından büyük heyecan
duyuyoruz.” diyen Jim Rise sözlerini şöyle
tamamlıyor: “AUTOADAPT çözümümüz, piyasaya
daima yenilikçi ürünler sunma yönündeki daimi
çabalarımızın bir kanıtıdır. AUTOADAPT işlevi,
müşterilerimizin
ve
ortaklarımızın
pompa
sistemlerinde görmek istedikleri güvenilirlik
ve sürdürülebilirlik özelliklerini bire bir
karşılamaktadır.”
AUTOADAPT işlevi başlangıç olarak, Grundfos atık
su öğütücüleri ile drenaj, pis su ve atık su pompalarındaki seçilmiş ürünlerde uygulanacaktır.
Download