LİSESİ 9.SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ …..DÖNEM ….YAZILISI Ad

advertisement
………………………………………….. LİSESİ
9.SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ …..DÖNEM ….YAZILISI
Ad-Soyad:
Sınıf:
Numara:
Puan:
1. .Bitki hücresi ile hayvan hücresinin 2 farklı özelliğini
yazınız
6.Hücre teorisinin 2 maddesini yazınız.
2. Bütün canlı hücrelerde ortak bulunan organel
hangisidir?Neden
7.Deplazmoliz nedir?
3.Plastit çeşitlerini ve görevlerini yazınız.
8.Endositoz ile ekzositoz olaylarının 1 ortak 1 farklı
yönünü yazınız.
4. Volvox kolonisi ile Pandorina kolonisinin 2 farklı
özelliğini yazınız?
9.Osmotik basınç nedir?
5.Kloroplastı çiziniz ve kısımlarını adlandırınız.
10.Tek zarlı organeller hangileridir?
11. Yapısında kendine ait DNA’sı bulunan 2 organel
yazınız.
16. Difüzyon hızını etkileyen faktörlerden 3’ünü yazınız.
12.Normalde renksiz olan,uzun süre ışıklı ortamda
bulunduğunda kloroplasta dönüşen plastit hangisidir?
17.Aşağıdaki boşluklara “var” ya da “yok” yazınız.
Prokaryot
Bitki
Hayvan
hücre
hücresi
hücresi
mitokondri
Hücre
çeperi
kloroplast
ribozom
13. Prokaryot hücre ile ökaryot hücre arasındaki
farklardan 2’sini yazınız.
18.Aşağıdaki maddelerden hangisi/hangileri difüzyon
ile bağırsak zarından dışarı çıkamaz?
Glikoz
Maltoz
Nişasta
Dipeptit
Nötral yağ
14.Aşağıdaki organellerin görevlerini oklarla
karşılaştırınız.
Endoplazmik retikulum
enerji üretimi
Lizozom
salgı üretme
Mitokondri
sindirim
Kloroplast
fotosentez
Golgi aygıtı
madde iletimİ
19.Genç bitki hücrelerinde ……………….. küçük, yaşlı bitki
hücrelerinde büyüktür.
15.Çekirdek 4 kısımdan oluşur.Bu kısımları yazınız.
20.Alyuvar hücresi hangi ortama konulursa plazmoliz
olur?(X)işareti koyunuz.
İzotonik ortam hipertonik ortam hipotonik ortam
( )
( )
( )
BAŞARILAR…
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards