Space Weather Web Quiz all over Europe

advertisement
Space Weather Web Quiz all over Europe
http://www.sweets2007.de/quiz.html
SWEETS has organized an online web quiz on space weather. The main quiz winner was invited to
watch a rocket launch at the Andoya Rocket Range in Northern Norway in August 2007. Local quiz
winners coming from the SWEETS consortium members states of Austria, Belgium, France,
Germany, Latvia, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia and Turkey were invited to
spend a day in the local SWEETS institute to watch and participate in the daily life of a scientist.
i) Web Quiz Questions in English
1) Where does Space Weather come from?
o from the planet Saturn
o from the Sun and stars
o from Sun-grazing comets
o from the Kuiper belt
2) What is the age of the Sun?
o 100 Million years
o unknown
o 10-12 Billion years
o 4.5-5 Billion years
3) What is the energy source of the Sun?
o cold fusion of carbohydrates to sugar
o coal burning
o hot fusion of hydrogen to helium
o the energy comes from other stars
4) What is the name of absorption lines in the visible solar spectrum?
o Fraunhofer lines
o railway tracks
o Planck lines
o emission lines
5) What features can we see on the Sun's visible surface related to space weather activity?
o hotspots
o ipods
o lightspots
o sunspots
6) What is a space plasma?
o blood plasma of aliens
o vacuoles nearby Earth
o vacuum strings in the atmosphere of Jupiter
o free, negatively charged electrons and positively charged ions in space (for instance between Earth
and Sun or nearby Earth)
7) What kind of clouds from the Sun do we see arriving at the Earth?
o neutron clouds
o plasma clouds
o clouds of greenhouse gases
o cirrus clouds
1
8) What is a coronal mass ejection?
o an eruption of a solar volcano
o slow tides on the sunward facing Earth surface
o a plasma cloud ejected out into the solar corona and interplanetary space
o the mass of the solar corona
9) What are cosmic rays?
o high energy particles originating from stars of the Milky Way
o light beams travelling through interplanetary space
o X-rays from the Sun
o light spurs from meteorites
10) On average, how long does it take for a coronal mass ejection to travel from the Sun to the
Earth?
o 8 minutes
o 6-12 hours
o 2-4 days
o 1 month
11) What kind of space weather effects may occur to satellites in space?
o they start to glow
o they emit strong microwave radiation towards the Earth
o interference due to electrical charging of the satellite
o nothing at all
12) What are cosmic ray showers?
o shower facilities for the astronauts in the International Space Station
o ultra-short laser light pulses
o rain showers on extra-solar planets
o showers of particles produced when cosmic rays interact with the Earth's atmosphere
13) How do we detect cosmic rays at the Earth's surface?
o double-focusing mirror telescopes
o X-ray telescopes
o muon telescopes and neutron monitors detecting secondary particles caused by interaction of
cosmic ray particles with the Earth's atmosphere
o we can only detect cosmic rays from spacecraft measurements
14) Why are flying crew members of airlines affected by space weather?
o the amount of radiation they are exposed to may increase by a small amount during space weather
events
o because they fly through more clouds
o because they see bright flashes during flights that cross very high latitudes
o because long distance flights are not allowed during space weather storms
15) What visible effect can we see in the sky that is related to space weather?
o meteorite showers
o the red sky during sunset
o noctilucent clouds in polar regions
o aurora borealis/australis
2
16) Which of the following are space weather effects observed on the ground?
o increased corrosion of pipelines and electrical power line failures
o a slight increase in the boiling point of water
o a storm tide on the Atlantic ocean cost line
o satellite navigation instruments are able to work more precisely
17) Whereabouts in Europe have electrical power failures recently been caused by space weather?
o in the Swiss Alps, 1873
o in electrical power cables in the Mediterranean Sea, summer 2006
o in Southern Sweden, 2003
o at the North Pole every year
18) Where was the first European Space Weather Workshop held?
o the Scandinavian power line association in Stockholm, Sweden
o the European Space Agency at the European Space Research and Technology Centre in
Noordwijk, The Netherlands
o the Space Weather Observatory in Greifswald, Germany
o the United Institutes for new Space Applications in Torun, Poland
19) What is the heliosphere?
o the planetary system around the Sun
o the heliosphere is an area centered around the Sun over which the effect of the solar wind extends
o a specific region on Earth, where global warming will become significant
o the trajectory of a satellite from the Earth to the Sun
20) Why do we celebrate the International Heliophysical Year (IHY) in 2007?
o because we will have a beautiful summer in 2007
o because the Sun will spend longer above the horizon in Scandinavia than during a normal year
o because physicists celebrate 100 years of successful research into the Sun
o the fiftieth anniversary of the International Geophysical Year (IGY) will occur in 2007 and this
appears to be a good opportunity to communicate new scientific results to world population
21) What are the objectives of the International Heliophysical Year?
o scientific cooperation between astrophysicists and nuclear physicists
o understanding geophysical, biological and social links between Northern and Southern polar
regions
o advancing our understanding of heliophysical processes, continuing the tradition of international
research and demonstrating beauty and significance of space and Earth sciences
o to explore future opportunities for manned space missions to other planets
3
ii) The Turkish Translation of the Web Quiz
1)
-
Uzay hava durumunun kaynağı nedir?
Satürn gezegeninden
Güneş ve yıldızlardan x
Güneşin yakınından geçen kuyrukluyıldızlardan
Kuiper kemerinden
2)
-
Güneş’in yaşı kaçtır?
100 milyon yıl
Bilinmiyor.
10-12 milyar yıl
4.5-5 milyar yıl x
3)
-
Güneş’in enerji kaynağı nedir?
karbonhidratların şekere soğuk enerji füzyonu
kömür yanımı
hidrojenin helyuma sıcak füzyonu x
diğer yıldızlardan gelen güneş enerjisi
4)
-
Görünür Güneş tayfındaki emilim çizgilerinin adı nedir?
Fraunhofer Çizgileri x
Demiryolu Hattı
Planck Çizgileri
Yayınım Çizgileri
5)
-
Uzay havası aktiviteleriyle ilgili hangi görünür olay Güneş yüzeyinde oluşur?
Sıcak Lekeler
Soğuk Lekeler
Işık Lekeleri
Güneş Lekeleri x
6)
-
Uzay plazması nedir?
Uzaylıların kan plazması
Dünya yakınındaki boşluklar
Jüpiter’in atmosferindeki boşluk yayları
(Dünya ile Güneş arasındaki ya da Dünya etrafındaki) Uzaydaki serbest, negatif yüklü
elektronlar ve pozitif yüklü iyonlar x
7)
-
Aşağıdaki güneşten gelen bulutlardan hangileri dünyaya ulaşır?
nötron bulutları
plazma bulutları x
sera gazları
sirüs bulutu
8)
-
Taçsal Kütle Atımları nadir?
Güneşteki volkanik patlamalar
Dünyanın güneşe bakan yüzeyindeki gelgit olayı
Güneş atmosferinden atılan plazma bulutları x
Güneş tacının kütlesi
4
9)
-
Kozmik ışınlar nelerdir?
Samanyolu’ndaki yıldızlardan gelen yüksek enerjili parçacıklardır. x
Işık huzmeleridir.
Güneşten gelen x-ışınlarıdır.
Meteorlardan gelen ışık izleridir.
10) Güneşten dünyaya Koronal Kütle Atımının ulaşması ortalama ne kadar sürer?
- 8 dakika
- Yarım gün
- 2 günden 4 güne kadar x
- 1 ay
11) Uzaydaki uyduların üzerinde hangi tür uzay hava etkileri oluşabilir?
- Sıcaklıkları artmaya başlar(kırmızılaşmaya başlarlar)
- Dünyaya doğru güçlü mikrodalga ışınları yayarlar
- Uydudaki elektrik yüklenmesinden dolayı zarar verirler x
- Hiçbir şey olmaz
12) Kozmik ışın yağmurları nelerdir?
- uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar üzerinde parçacık yağmuru
- çok kısa lazer aydınlatma atışları
- güneş doğrultusunda ay tarafına bakan dünya üzerinde bir sağanak yağmur
- dünya atmosferindeki ikincil üretilen galaktik (galaksi ile ilgili) kozmik ışınlar x
13) Dünya yüzeyinde Kozmik Işınları nasıl tespit edilir?
- Çift odaklı aynalı teleskopuyla
- X-ray teleskopuyla
- Atmosferle Kozmik ışınların etkileşiminden ortaya çıkan ikincil parçacıkların muon teleskopları
ve nötron monitorleriyle x
- Dünyada gözlemlenemez, sadece uzayda gözlemlenebilir
14) Havayollarının kabin personeli neden uzay havası olaylarından etkilenirler?
- Uzay havası olayları sırasında maruz kaldıkları radyasyon küçük miktarlarda artığı için x
- Bulut içerisinden uçtukları için
- Kuzey uçuşlarında gözlerine parlak ışık geldiği
- Uzun mesafe uçuşlarında uçuş zamanlamaları değiştiği için
15) Gökyüzündeki Uzay Havasına dair görülebilir etki(ler) ne(ler)dir?
- meteor yağmuru
- güneş batarken oluşan kırmızı gökyüzü
- kutup bölgelerindeki gece parlayanı bulutları
- aurora / kuzey ışıkları x
16) Aşağıdakilerden hangileri uzay havasının dünyada görülerin etkilerindendir?
- boru hatlarındaki korozyonlar ve elektrik güç bağlantılarındaki sorunlar x
- suyun kaynama sıcaklığında görülen artışlar
- Atlantik okyanusu kıyısında gelgit olaylarının olması
- Navigasyonla alakalı uyduların daha iyi çalışmaları
5
17) Avrupa’nın neresinde, uzay havası nedeniyle elektrik gücü bozuklukları meydana gelmiştir?
- 1873’te Đsviçre Alplerinde
- 2006’da Akdeniz’deki elektrik güç kablolarında
- 2003’te Đsveç’in güneyinde x
- Her yıl Kuzey Burnu’nda
18) 1. Avrupa Uzay Havası Çalıştayı nerede yapılmıştır?
- Stockholm, Đsveç’teki Đskandinav Güç Hattı Birliği
- Noordwijk, Hollanda’daki Avrupa Uzay Araştırmaları ve Teknoloji Merkezindeki Avrupa Uzay
Ajansında x
- Greifswald, Almanya’daki Uzay Havası Gözlemevinde
- Torun, Polonya’daki Birleşik Yeni Uzay Uygulamaları Kurumları
19) Güneşküre nedir?
- Güneş’in etrafındaki gezegen sistemi
- güneş fırtınası ve diğer Güneş aktivitelerinin baskın olduğu, yerel yıldızlararası boşluğa kadar
olan, Güneş’in çevresindeki alan (gezegenler ve diğer cisimler dahil) x
- Dünya‘da, Güneş parlamasından dolayı küresel ısınmanın mühim olacağı bölgeler
- uyduların Dünya’dan Güneş’e olan yörüngesi
20) 2007 Güneş Fiziği Yılı neden kutlanır?
- 2007 yazının güzel geçmesi için
- Güneş Đskandinavya ufkunda her zamankinden daha uzun kaldığı için
- Fizikçilerin 100 yıllık başarılı Güneş araştırmalarını kutlamak için
- 2007 Uluslararası Yer Fiziği Yılı’nın 50. yıldönümü olacağı ve bunun yeni bilimsel gelişmeleri
Dünya nüfusuna anlatabilmek için iyi bir fırsat olduğu için x
21) Uluslararası Güneş Fiziği Yılı’nın amaçları nelerdir?
- Astrofizikçiler ile nükleer fizikçiler arasında bilimsel koordinasyonu sağlamak.
- Kuzey ve güney kutup bölgeleri arasındaki jeofiziksel, biyolojik ve sosyal bağlantıları anlamak.
- Güneşin Yerküre’deki küresel ısınmaya etkilerini basında açıklamak, Güneş, Yerküre ve
Güneşküre ile ilgili araştırma, gözlemsel gelişim, tarih ve ilerleme çabaları. x
- Yakın gelecekte Güneşküre boyunca yapılacak insanlı uzay uçuşlarını incelemek.
6
Download