Düzlemde vektörler Vektörler üzerinde işlemler, parallel ve dik

advertisement
Düzlemde vektörler
Vektörler üzerinde işlemler, parallel ve dik vektörler
Düzlemde doğrular
Doğru denklemi, parallel ve dik doğrular, bir noktanın bir doğru üzerindeki dik
izdüşümü,
bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı, iki doğrunun oluşturduğu açının
açıortayları, iki doğrunun oluşturduğu açının ölçüsü
bir doğrunun bir doğruya göre simetriği
Konikler
Çember
Elips
Hiperbol
Parabol
Koordinat Dönüşümleri
Noktaların ötelenmesi, eksenlerin ötelenmesi, eksenlerin döndürülmesi
Genel ikinci derece denklemleri
Download