Environment: çevre Environmental issues: çevre sorunları Eco

advertisement
UNIT 9 – ENVIRONMENT
Environment: çevre
Human: insan
Environmental issues: çevre sorunları
Junk food: abur cubur
Eco-friendly: çevre dostu
Land: arazi, toprak, kara
Air: hava
Life: yaşam, hayat
Climate: iklim
Light bulb: ampul
Coal: kömür
Obligation: zorunluluk
Deforestation: ormanları yok etme
Species: canlı türü
Earth: yeryüzü, dünya
Chemical: kimyasal
Effect: etki
Different: farklı
Factory: fabrika
Energy-saving: enerji tasarruflu
Forest: orman
Enough: yeterli
Fossil fuels: fosil yakıtlar
Fresh: taze
Garbage: çöp
Harmful: zararlı
Global warming: küresel ısınma
High: yüksek
Greenhouse: sera
Important: önemli
Habitat: yetişme ortamı, doğal ortam
Natural: doğal
Lake: göl
Necessary: gerekli
Ocean: okyanus
Rechargeable: şarj edilebilir
Pesticide: böcek ilacı
Add: eklemek
Planet: gezegen
Become extinct: nesli tükenmek
Plant (İsim): bitki
Burn: yakmak
Pollution: kirlilik
Cause: sebep olmak, neden olmak
Public transportation: toplu taşıma
Change: değişmek, değiştirmek
Renewable energy: yenilenebilir enerji
Cool: soğumak, soğutmak
Resource: kaynak
Cut: kesmek
Seed: tohum
Cycle: bisiklete binmek
Soil: toprak
Destroy: yok etmek
Solar energy: güneş enerjisi
Die: ölmek
Weather: hava
Endanger: tehlikeye atmak
What: ne, hangi
Find: bulmak
Which: hangi
Give: vermek
Why: niçin, neden
Happen: olmak, meydana gelmek
How: nasıl
Heat: ısıtmak
Also: aynı zamanda, ayrıca
Increase: artmak, yükselmek
Because: çünkü
Keep: tutmak
Can: -ebilmek
Know: bilmek
During: boyunca, sırasında
Need: ihtiyacı olmak
First: birinci, ilk olarak
Plant (Fiil): dikmek
Going to: -ecek, -acak
Pollute: kirletmek
Have to: zorunda olmak
Prepare: hazırlamak
If: eğer
Protect: korumak
Let’s: hadi
Put: koymak, yerleştirmek
Must: -meli, -malı (zorunluluk)
Recycle: geri dönüştürmek
Second: ikinci
Reduce: azaltmak
Should: -meli, -malı (tavsiye)
Reuse: tekrar kullanmak
So: bu yüzden
Respond: yanıtlamak, cevap vermek
Less: daha az
Save: kurtarmak, korumak, tasarruf etmek
Least: en az
Smoke: sigara içmek
More: daha fazla
Sort out: sınıflandırmak, ayırmak
The most: en fazla, en çok
Stop: durmak, -i bırakmak, vazgeçmek
Responsible for: -den sorumlu
Take action: harekete geçmek
Then: sonra
Take care of: dikkat etmek, ilgilenmek
There is / There are: var
Think: düşünmek
There will be: olacak
Threaten: tehdit etmek
Bin: kutu, çöp kutusu
Throw: atmak
Bottle: şişe
Trap: yakalamak, tuzağa düşürmek
Century: yüzyıl
Turn off: kapatmak
Damage: hasar, zarar
Unplug: fişini çekmek
Danger: tehlike
Use: kullanmak
Habit: alışkanlık
Warm up: ısınmak, ısıtmak
Health: sağlık
Wear: giymek, takmak
tumingilizce.com
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards