YAYIN İLKELERİ Ï Usûl Dergisi, hakemli, uluslararası

advertisement
YAYIN İLKELERİ
Ï
Usûl Dergisi, hakemli, uluslararası bir dergi olup senede iki defa çıkar.
Ï
Dergide İlahiyat alanında, daha önce yayımlanmamış Türkçe, İngilizce ve
Arapça telif ve makaleler, orijinal metin neşirleri, sadeleştirmeler, kitap, tez,
konferans ve sempozyum değerlendirmeleri ile ilmî röportajlar yayımlanır.
Ï
Dergide yayımlanması istenen çalışmalar Usûl Dergisi Makale Takip Sistemi
(MTS) yoluyla yayın kuruluna ulaştırılmalıdır. Gönderilen çalışmayla birlikte
yazarın adı, akademik unvanı, ilgili olduğu kurum, yazışma adresi, telefon
numarası ve e-mail adresi belirtilmeli, ilk defa yazı gönderenler kısa özgeçmişlerini de ilave etmelidirler.
Ï
Gönderilen çalışmalar, yayın kurulunca uygun bulunduğu takdirde iki
hakeme gönderilir. Telif makalelerde raporlardan birinin olumsuz olması halinde yayın kurulu çalışmayı yeni bir hakeme daha gönderir ve bu hakemin
raporuna göre hareket eder. Her sayıda sayı hakemleri yayımlanır.
Ï
Dergiye gönderilecek makalelerin 7500 kelimeyi, kitap, tez, konferans ve
sempozyum değerlendirmelerinin ise 1500 kelimeyi geçmemesi gerekir.
Ï
Çalışmalar A4 kağıda 12 punto ve 1,5 aralıklı olarak biçimlendirilmelidir.
Ï
Makalenin İngilizce başlığı, 100–150 kelime arası İngilizce özeti ve 3-5 Türkçe ve İngilizce anahtar kelimesi makaleye eklenmelidir.
Ï
Çalışmalarda TDV İslam Ansiklopedisi’nin imla ve transkripsiyon kuralları
kullanılmalıdır. Kelimelerin imlasında metin boyunca birlik sağlanmalıdır.
Dipnotlarda eser isimleri ilk geçtiği yerde tam künyeleri ile verilmeli, sonraki
yerlerde uygun biçimde kısaltılmalı, çalışmanın sonuna kaynakça konulmalıdır.
Ï
Dergide yayımlanan çalışmaların dil, bilimsel içerik ve hukukî sorumluluğu
yazarlarına aittir.
Kitap Tanıtımları İçin Kılavuz
Ï Her tanıtım, kitabı kısaca özetlemeli, kitabın önemini belirtmeli ve kitabın
içeriğiyle ilgili yapıcı değerlendirmelerde bulunmalıdır. Tanıtımda kitabın
beğenilen ve beğenilmeyen yönleriyle ilgili görüş belirtilmelidir. Yazarın ilgi
ve uzmanlığının tanıtımda yansıması önemlidir. Eleştiriler kişiselleştirilmeden yapıcı olmalıdır.
Ï
Kitabın okuyucu kitlesi ile ilgili yorum faydalı olabilir: Kitap genel okuyucuya mı hitab ediyor yoksa sadece uzmanları mı ilgilendiriyor? Kitabın, aynı
konuyla ilgili diğer eserlerle karşılaştırıldığında daha iyi mi yoksa daha kötü
mü olduğu söylenebilir? Kitap ders kitabı veya yardımcı ders kitabı olarak
kullanılabilir mi?
Ï
Tanıtımlar 1000–1500 kelime aralığında olmalıdır.
Ï
Tanıtımı yapılan kitap, başlıkta aşağıdaki örnekte olduğu gibi gösterilmelidir:
İslam Ahlâk Teorileri
Macid Fahri, (Çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan),
İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004, 330 s.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards