Endülüs Tarihi ile İlgili Herşey

advertisement
On5yirmi5.com
Endülüs Tarihi ile İlgili Herşey
Endülüs sadece bir bölge değil, bir kültürdür. Bu kültür hakkında bilgi sahibi olmak
istiyorsanız bu kitap tam size göre...
Yayın Tarihi : 1 Temmuz 2011 Cuma (oluşturma : 10/20/2017)
Endülüs, 711-1492 yılları arasında İber Yarımadası’nda Müslümanlığın etkisi altında bulunan
bölgelere verilen isimdir. Endülüs kelime anlamı olar"k “Vandallar’ın Ül"esi” anlamına gelmekle
birlikte Müslümanların İber Yarımadasındaki varlığı en son Morisko’ların 1609 yılında İspanya’dan
sınır dışı edilmesiyle son bulmuştur.
Endülüs sadece bir bölge değil, bir kültürdür. Farklı din, dil ve ırkların birarada yaşayabileceğine açık
bir delil, farklılıkların toplumsal zenginliğe dönüştüğü bir vatandır.
Endülüs aracılığıyla Avrupa'ya girmiş olan Doğu kültürü, Avrupa'ya önemli eserler bırakmıştır. Peki
ama Endülüs'ün büyüklüğü nerede ortaya çıktı?
Geride bıraktığı yapıtların zerafetinde mi? Dünya mirasına büyük katkıları olan salt edebi eserlerde
mi?
Diğer taraftan Müslüman İspanya büyük ölçüde pasif bir alıcı mı olmuş, yoksa İslam medeniyetine
bütün olarak özel bir katkı mı sağlamıştır? Acaba , İslam’ın toplumsal bünyesindeki aktif bir hücre
olarak kabul edilebilir mi?
Müslüman İspanya Avrupalı komşularıyla yakın ilişki içinde idi. O, Avrupa’ya tam olarak ne
kazandırmıştır?
Onun etkisinin hangi sahalarda izini sürebiliriz ve Avrupalıların İspanya Müslümanlarından hangi
alanlarda neler öğrendiklerini görebilir miyiz?
Bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını W. M. Watt ve P. Cachia aramış ve Müslümanların 711’de
heyecanla başlayıp 1492’de hazin bir şekilde sona eren, XVII. asrın başlarına kadar da türlü
meşakkatlerle devam eden Endülüs serüvenini konu edinen Endülüs Tarihi kitabını yazmışlardır.
"Endülüs Tarihi" kitabı yazarlarının Biyografileri;
W. Montgomery Watt (1909-2006), 20. yüzyılda Batı'da İslam hakkında yazan önde gelen
oryantalistlerdendir. Kadim felsefe ve Arapça dersleri vermiş; İslam tarihi, felsefesi, siyasi
düşüncesi ve Müslüman-Hıristiyan ilişkileri üzerine çok sayıda çalışma yayınlamıştır. Hz. Muhammed
hakkında yazdığı biyografi mahiyetindeki Muhammad at Mecca (1953) ve Muhammad at Medina
(1956) adlı eserleri sahasının klasikleri arasındadır. Eserlerinden birçoğu Türkçeye çevrilmiştir.
Pierre Cachia, Columbia Üniversitesi Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri bölümünde ‘emeritus
profesör’dür. Yayınları arasında Popular Narrative Ballads of Modern Egypt (1989) ve Arabic
Literature: An Overview (2002) sayılabilir.
Bu dökümanı orjinal adreste göster
Endülüs Tarihi ile İlgili Herşey
Download