satınalma görev tanımı formu - Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim

advertisement
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIMI FORMU
Ana Proses Adı
:
Teknik Eğitim Fakültesi
Alt Proses Adı
:
Satınalma Prosesi
Görevi
:
Birim Sorumlusu
Üst Yönetici / Yöneticileri
:
Dekan/Fakülte Sekreteri
Astları
:
Birim Personeli
Sorumlulukları
010203040506070809101112-
Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılması ve takibi,
Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması,
Fakültenin telefon faturalarının ödeme işlemlerinin yapılması,
Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,
Satın alma oluru ve onay belgesinin hazırlanması,
Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,
Taşınır işlem fişinin muayane raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerinin
sağlanması,
Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması,
Birim yazışma işlemlerinin yürütülmesi,
Fakültenin yurt içi ve yurtdışı yolluk giderlerinin ödenmesi.
İdari personelin yolluk giyim yardımı gibi işlemlerinin yapılması.
Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
Yetkileri
01- Yazılan yazıları parafe etme,
02- Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalama,
03- Satın alma işlerinde teklif alınması.
ONAYLAYAN
Adı ve Soyadı
Tarih
. ./. ./200.
Yüksel YILMAZ
Fakülte.Sekreteri
02
00.00.FR.18
NOT: birimde birden fazla eleman çalışması halinde Görevler bölünür ve ayrı bir görev tanımı hazırlanır
veya maddelere göre görev tanımı teslim edilir.
Download