hasat ar kları, ince çaplı gövde ve dal odunları, ibre ve kozalaklar

advertisement
Modern biyokütle kullanımında; hasat ar kları, ince çaplı gövde ve dal odunları, ibre
ve kozalaklar, enkaz ağaçlar, yangın emniyet şeritlerinin temizlenmesi sonucu ortaya
çıkan orman biyokütlesi biyoenerji kaynağı olarak yararlanılabilme potansiyeline
sahip r. Hasat ar kları da dahil diğer orman biyokütlesinin tedarik maliyetlerinin
yüksek oluşu, ormandan çıkarılacak biyokütlenin bitki besin bütçesi üzerindeki
olumsuz etkisi, düzenli bir elde edinim zincirinin kurulmamış olması vb. nedenler,
biyokütle kullanımını sınırlandırmakta yada bu yöndeki girişimleri ve ya rımları
engellemektedir. Bu çalışmada, halihazırda piyasa talep oranı düşük olan hasat
ar klarından yararlanılabilmesi için; potansiyelinin, avantaj ve dezavantajlarının ve de
elde edinim zibilitesinin ortaya konulması amacıyla yürütülen bir projenin tanı mı
yapılmış r.
Download