hayrat vakfı türk dünyası bilgeler zirvesinde bediüzzaman

advertisement
HAYRAT VAKFI TÜRK DÜNYASI BİLGELER ZİRVESİNDE
BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİ ANLATTI
2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Türk Dünyası
Bilgeler Zirvesi”
Eskişehir de yapıldı. Hayrat Vakfı Türk Dünyası Bilgeler Zirvesine
Dr.
Ayhan İNAK’ın “Bediüzzaman Ve İman Hizmetinin Birleştirici Yönü” isimli sunumuyla
iştirak etti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre Merkezi Yunus Emre
Salonu’nda açılış töreniyle başlayan zirveye, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi Eker, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler
Parlamentolar Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Eskişehir Valisi Güngör
Azim Tuna, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez katıldı. Üç gün süren zirveye
pek çok ülkeden akademisyenler iştirak etti.
Hayrat Vakfı Elazığ temsilcisi Dr. Ayhan İNAK sunumunda Bediüzzaman Hazretlerinin
sosyal hayatın birçok alanını ilgilendiren konularda orijinal fikrî eserler ortaya koyduğunu,
Özellikle de Üstadın toplumsal birlik ruhunu geliştirecek en güçlü bir sebeb olarak iman
hizmetini her zaman öncelediğini ifade etti. Konuşmasını dört ana başlık altında sunan Dr.
Ayhan İNAK önce kısaca Bediüzzaman Hazretlerinin hayatını anlatıp, bu zamanda neden
İman Hizmetinin öncelenmesinin önemini vurguladı. Sonra ise Bediüzzaman’ın imana nasıl
hizmeti ettiğini örneklerle açıklayıp, toplumsal birlikteliğin sağlanmasında Üstadın yaptığı
iman hizmetinin mühim rolünü dinleyicilerle paylaştı. Sunumun netice kısmında ise, Said
Nursi Hazretlerinin yaptığı iman hizmeti ile Müslümanları şuurlandırarak, müminler arasındaki
bağları kuvvetlendirip,yetiştirdiği talebeleri ve telif ettiği eserleriyle toplumsal bütünlüğe,
sosyal
birliğe
büyük
katkılarda
bulunduğu
beyan
edildi.
Türk
Dünyası
Bilgeler
Zirvesinde Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacip, Yüknekli Edip Ahmet, Hoca Ahmed-i Yesevi,
Mevlana, Yunus Emre, Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli, İbn-i Arabi, Necmeddin-i Kübra, İmam
Serahsi, Abdulkadir Geylani, İmam-ı Rabbani, Şah-ı Nakşibend, Halid-i Bagdadi, İmam
Cafer-i Sadık, Ebul’l Hasan Harakani, Gaspıralı İsmail Bey, Mehmed Akif gibi pek çok sayıda
kıymetli şahsiyetlerin hayatları, fikirleri ve örnek alınacak yönleri 150’den fazla tebliğle
anlatıldı.
Download